Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Polskie czasopisma językoznawcze w bazie Scopus
Wśród 25 polskich czasopism językoznawczych, które znalazły się w bazie Scopus, dwa redagowane są przez językoznawców z UJ
07.07.2020
Strategia rozwoju Dyscypliny Językoznawstwo na UJ w latach 2020-2024
Rada Dyscypliny na posiedzeniu w dniu 1 lipca uchwaliła Strategię rozwoju Dyscypliny Językoznawstwo na UJ w latach 2020-2024
01.07.2020
Wybory członków specjalistów Komitetu Językoznawstwa PAN
15 czerwca 2020 r. na zdalnym posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN dokonano wyboru członków specjalistów do Komitetu Językoznawstwa PAN.
15.06.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Gumułki (26 II 2020 r.)
Metaforyka Tuwima. Analiza lingwistyczna
26.02.2020
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Wolanin (17 XII 2019 r.)
The dynamism of critical cultural awareness: An empirical project based on reflective tasks and English philology students’ journals (Dynamika krytycznej świadomości kulturowej: projekt empiryczny oparty na zadaniach refleksyjnych i dzienniczkach studentów filologii angielskiej)
17.12.2019
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Any Jurin (17 X 2019 r.)
Frazeologia śmierci. Studium porównawcze chorwacko-polskie
17.10.2019

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr hab. Barbary Batko-Tokarz pt. Język sprzeciwu - prasa drugiego obiegu w PRL (wstęp do badań)
15.06.2020
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok pt. Motywacja wybranych oronimów rejonu Czerwonych Wierchów w polskiej części Tatr Zachodnich
10.06.2020
Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat mgr Magdaleny Kukulak pt. Język pasków tytułujących telewizyjne newsy
04.06.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe
CTER Assessment Literacy Workshop 2020
The Consortium for Translation Education Research (CTER) in association with the University of Westminster in London, England and the Jagiellonian University in Kraków, Poland are pleased to announce a jointly organised workshop on assessment literacy for translator trainers.
21.04.2020 - 22.04.2020
Słowiańska frazeologia gwarowa II
Katedra Historii Języka i Dialektologii WP UJ, Komisja Frazeologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN zapraszają na konferencję
11.10.2019 - 12.10.2019

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety