Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Wręczenie powołań przewodniczącym Rad Dyscyplin na UJ
27 września Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczył powołania przewodniczącym Rad Dyscyplin na UJ
27.09.2019

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Gumułki (26 II 2020 r.)
Metaforyka Tuwima. Analiza lingwistyczna
26.02.2020
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Wolanin (17 XII 2019 r.)
The dynamism of critical cultural awareness: An empirical project based on reflective tasks and English philology students’ journals (Dynamika krytycznej świadomości kulturowej: projekt empiryczny oparty na zadaniach refleksyjnych i dzienniczkach studentów filologii angielskiej)
17.12.2019
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Any Jurin (17 X 2019 r.)
Frazeologia śmierci. Studium porównawcze chorwacko-polskie
17.10.2019

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat prof. Jolanty Antas oraz dr Izabeli Kraśnickiej-Wilk pt. Metonimia gestyczna.
08.04.2020
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dra Tomasza Jelonka pt. Funkcje kapliczek i krzyży przydrożnych w nazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim).
25.02.2020
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr hab. Agaty Kwaśnickiej-Janowicz pt. Problemy opisu zapożyczeń językowych w aspekcie diachronicznym
29.01.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe
CTER Assessment Literacy Workshop 2020
The Consortium for Translation Education Research (CTER) in association with the University of Westminster in London, England and the Jagiellonian University in Kraków, Poland are pleased to announce a jointly organised workshop on assessment literacy for translator trainers.
21.04.2020 - 22.04.2020
Słowiańska frazeologia gwarowa II
Katedra Historii Języka i Dialektologii WP UJ, Komisja Frazeologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN zapraszają na konferencję
11.10.2019 - 12.10.2019