Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Żegnamy prof. dra hab. Janusza Strutyńskiego
Z głębokim smutkiem informujemy, że 23 grudnia 2021 roku odszedł od nas prof. dr hab. Janusz Strutyński (ur. w 1932 r.), wybitny językoznawca i nauczyciel akademicki, znawca zagadnień onomastyki, słowotwórstwa, dawnej polszczyzny i metodyki nauki o języku, autor cenionych rozpraw naukowych oraz wielokrotnie wznawianych podręczników akademickich i szkolnych, wychowawca wielu pokoleń studenckiej młodzieży.
Setna rocznica urodzin Alfreda Zaręby
10 listopada 2021 r. mija 100. rocznica urodzin Alfreda Zaręby, profesora zwyczajnego UJ, dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej, długoletniego kierownika Zakładu Dialektologii Słowiańskiej i prodziekana Wydziału Filologicznego UJ.
14.11.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty
MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych
21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
21.12.2021
Nowy wykaz czasopism naukowych
1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmieniony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
01.12.2021

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
W programie referat ks. dra hab. Stanisława Wronki, prof. UPJPII pt. Przypowieści ewangelijne jako narzędzie dialogiczno-argumentacyjne
26.01.2022
Zebranie Katedry Językoznawstwa Angielskiego
W programie referat prof. dr hab. Jolanty Szpyry-Kozłowskiej z UMCS pt. „Panem sytuacji jest pandemia. O językowej nierówności płci we współczesnej polszczyźnie i jej konsekwencjach”.
20.01.2022
Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN
W programie referat prof. dr. hab. Jerzego Reichana pt. Wspomnienie z badań gwaroznawczych prowadzonych przed 70 laty
20.01.2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Dudek (17 XI 2021)
Język i tożsamość - problemy mikronarodów słowiańskich na przykładzie baczkich Bunjewców
17.11.2021
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Piotra Mirochy (27 X 2021)
Pojęcie Europy i jego profile w chorwackich i serbskich dyskursach medialnych po 2007 roku
27.10.2021
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Seweryn (20 X 2021)
„Революция в антропонимии. Новые имена советской эпохи первой половины 20-х годов ХХ века” (Rewolucja w antroponimii. Nowe imiona okresu radzieckiego pierwszej połowy lat dwudziestych XX wieku).
20.10.2021

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe
(Re-)Profiling Translation Pedagogy: Translators, Interpreters and Educators
The Consortium for Translation Education Research (CTER) kindly invites academics and teachers of translation to an international conference: "(Re-)Profiling Translation Pedagogy: Translators, Interpreters and Educators • 3rd CTER Congress 2022", Kraków, 17th-18th March, 2022 held with the endorsement of the European Society for Translation Studies.
17.03.2022 - 18.03.2022
Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dn. 22–24 września 2021 r.
22.09.2021 - 24.09.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje
Aspekte multimodaler Kurzformen
Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum Redakcja: Zofia Berdychowska, Frank Liedtke
Prägnante Kürze und mehr
Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum von Zofia Berdychowska (Band-Herausgeber:in)Frank Liedtke (Band-Herausgeber:in)