Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN dla Prof. dr. hab. Józefa Kąsia (Wydział Polonistyki UJ)
Prof. dr hab. Józef Kąś został uhonorowany nagrodą Komitetu Językoznawstwa PAN.
13.10.2020
Polskie czasopisma językoznawcze w bazie Scopus
Wśród 25 polskich czasopism językoznawczych, które znalazły się w bazie Scopus, dwa redagowane są przez językoznawców z UJ
07.07.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Dondelewskiego (18 XI 2020 r.)
La identidad y el cambio en A Fala de Xálima (Tożsamość i zmiana językowa w A Fala de Xálima).
18.11.2020
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marzeny Miśkiewicz (21 X 2020 r.)
Obraz wsi utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka)
21.10.2020
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Szczepańskiej-Włoch (14 X 2020 r.)
The Contemporary Political TV Interview in Great Britain and Poland ‒ a Contrastive Analysis of the Genre with Respect to the Theory of Discourse Games (Współczesny telewizyjny wywiad polityczny w Wielkiej Brytanii i Polsce ‒ analiza kontrastywna gatunku na bazie teorii gier dyskursywnych)
14.10.2020

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat mgr. Rafała Mazura pt. Wizerunek księży patriotów i postępowych katolików w tekstach prasowych z lat 1945-1956
16.12.2020
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr hab. Anny Piechnik pt. Formuły grzecznościowe stosowane w listach elektronicznych nauczycieli do rodziców
18.12.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe
CTER Assessment Literacy Workshop 2020
The Consortium for Translation Education Research (CTER) in association with the University of Westminster in London, England and the Jagiellonian University in Kraków, Poland are pleased to announce a jointly organised workshop on assessment literacy for translator trainers.
21.04.2020 - 22.04.2020

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron