Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Słowiańska frazeologia gwarowa II

pod redakcją Macieja Raka i Valerija M. Mokienki

Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache

Marek Stachowski

Sprache der deutschsprachigen Kanzleien in der frühneuhochdeutschen Zeit im südlichen Ostseeraum. Teil 2: Morphologische Ebene

Sylwia Firyn, Piotr A. Owsiński

Przemiany fleksji nominalnej w polszczyźnie przełomu wieków XX i XXI

Halina Kurek

Manoscritti italiani della Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII secolo

Roman Sosnowski

Customer Encounters on Twitter. A Study of Positive Evaluation and Complaint Management on English Corporate Profiles

Anna Tereszkiewicz

New Perspectives in English and American Studies. Volume Two: Language.

Szczyrbak, Magdalena i Mazur, Zygmunt (red.)

Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych

red. Ewa Lipińska i Anna Seretny

Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka obcego

Iwona Janowska

Articles in English as a Second Language: A Phraseological Perspective

Justyna Leśniewska

Facetten der Sprachwissenschaft

Józef Wiktorowicz, Anna Just, Piotr A. Owsiński (red.)

Geschichte des deutschen für jedermann

Piotr A. Owsiński

Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego - teoria, praktyka, leksykografia

Barbara Batko-Tokarz

Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, tom X Sch-Śró

Józef Kąś

Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, tom IX Pow-Sce

Józef Kąś

Синтаксис текста : текст в синтаксисе : лингвистический анализ в Бермудском треугольнике : комбинаторика - семантика - прагматика

red. Dorota Szumska, Krzysztof Ozga

Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej

Janina Labocha

Styl urzędowy mieszkańców wsi na przykładzie podań do wybranych ośrodków pomocy społecznej w południowej Małopolsce

Anna Piechnik