Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2022

20220913
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Konferencja pt. Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura

Data: 13.09.2022 - 14.09.2022

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU,

KATEDRA BADAŃ PORÓWNAWCZYCH I EDYTORSTWA,

KATEDRA LEKSYKOLOGII I PRAGMALINGWISTYKI,

AKADEMIA EDUKACJI UNIWERSYTETU WITOLDA WIELKIEGO CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ,

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,

ZAKŁAD LITERATURY POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI,

 

ORAZ

 

MUZEUM WŁADYSŁAWA SYROKOMLI W BOREJKOWSZCZYŹNIE

 

zapraszają do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej w dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Syrokomli na temat: Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura.

 

Termin i miejsce obrad: 13-14 września 2022 roku, Wilno-Borejkowszczyzna (Litwa).

 

W 2023 roku przypada jubileusz dwusetnych urodzin, a w tym roku mija sto sześćdziesiąt lat od śmierci Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli), wybitnego twórcy polskiego romantyzmu, aktywnego i niezwykle popularnego uczestnika życia kulturalnego Wileńszczyzny i Mińszczyzny połowy XIX wieku, piewcy Litwy, jednego z animatorów kultury na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rocznice te z jednej strony zachęcają do upamiętnienia tej zasłużonej postaci, utalentowanego poety, tłumacza, dramatopisarza, autora gawęd, szkiców z podróży, z drugiej natomiast – ze względu na jego zaangażowanie w życie literackie kraju – inspirują do głębszej refleksji nad dziewiętnastowieczną kulturą Wilna i Mińska, a szerzej, Litwy i Białorusi oraz Polski i Ukrainy. Celem konferencji jest więc rozległa, wieloaspektowa analiza spuścizny Kondratowicza w jej bliskich i dalszych kontekstach, jak też refleksja nad dziedzictwem drogich mu ziem jako szczególnego pod względem językowym i literackim fenomenu kulturowego.

 

Proponowane zagadnienia:

 

1) Władysław Syrokomla:

· biografia i legenda biograficzna,

· krąg rodzinny, krąg towarzyski,

· role publiczne pisarza,

· kwestie narodowe i społeczne,

· praktyki translatorskie,

· tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego,

· wobec romantyzmu (Mickiewicz, Kraszewski i inni),

· wobec literatury białoruskiej,

· wobec literatury litewskiej,

· wobec literatury ukraińskiej,

· wobec literatury rosyjskiej,

· konwencje literackie i eksperymenty,

· liryzm i epickość,

· poezja albumowa, poezja okolicznościowa,

· poezja i muzyka,

· autobiografizm,

· itineraria,

· epistolografia,

· geografia literacka,

· zagadnienia edytorskie,

 

2) literatura Wilna, Mińska oraz innych ośrodków kultury na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego XIX wieku:

· obraz Wilna i Wileńszczyzny w literaturze, spojrzenia z bliska i oddali,

· miejsce dworów, dworków i domów inteligenckich,

· pisarze wielojęzyczni,

· dyskurs tożsamościowy,

· wileńskie narracje historyczne,

· twórczość przekładowa jako transfer idei,

· piśmiennictwo wileńskie na łamach prasy miejscowej i w innych ośrodkach,

 

3) języki w Wilnie i na Wileńszczyźnie w XIX wieku,

 

4) idiolekty pisarzy dziewiętnastowiecznych związanych z Wilnem i Wileńszczyzną,

 

5) życie kulturalne Wilna i Wileńszczyzny XIX wieku:

· pogranicza językowe, kulturowe i narodowościowe,

· repertuar teatralny,

· kultura muzyczna,

· dokumentacja fotograficzna,

· towarzystwa naukowe,

· kolekcjonerstwo,

· ruch wydawniczy i czytelnictwo,

· lokalne autorytety i środowiska opiniotwórcze,

· epistolaria wileńskie,

· religijność wileńska,

· działania cenzury.

 

Lista zagadnień jest otwarta. Zachęcamy do jej rozbudowania.

 

Języki konferencji: polski, litewski, białoruski, angielski.

 

Zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać do 20 czerwca 2022 r. na adres mailowy: Syrokomla2022@gmail.com. Informację o akceptacji tematów wystąpień referenci otrzymają w ostatních dniach czerwca 2022 r.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie mieszanej: stacjonarnej i zdalnej.

Opłata konferencyjna w związku z niestabilną sytuacją geopolityczną nie będzie pobierana. Zapewniamy miejsce obrad, przerwy kawowe oraz opiekę techniczno-informatyczną podczas obrad, a także pomoc w organizacji noclegu i wyżywienia.

Dla uczestników konferencji wstępnie zarezerwowaliśmy pokoje (ze śniadaniem) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (pokój 1-osobowy - 38 EUR/ 1 doba pokój 2-osobowy - 46 EUR / 1 doba).

Obrady stacjonarne będą się odbywały w Domu Kultury Polskiej w Wilnie i w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Planujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych w 2023 r. w wydawnictwie z listy MEiN lub publikację artykułów w punktowanym czasopiśmie.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr hab. Katarzyna Kościewicz (UwB, Białystok) – Przewodnicząca

Dr Henryka Sokołowska (VDU, Wilno) – Przewodnicząca

Dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB (UwB, Białystok) – Wiceprzewodnicząca

Dr Halina Turkiewicz (VDU, Wilno)

– Wiceprzewodnicząca

Dr Barbara Dwilewicz (VDU, Wilno) – Sekretarz

Mgr Marek Marczak (UwB, Białystok) – Sekretarz

Mgr Helena Bakuło (Muzeum Władysława Syrokomli, Borejkowszczyzna)

Mgr Renata Naumowicz (Dom Kultury Polskiej, Wilno)

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. Andrzej Baranow (VDU, Wilno)

Prof. Kamila Budrowska (UwB, Białystok)

Prof. Tadeusz Bujnicki (UJ, Kraków)

Prof. Elżbieta Dąbrowicz (UwB, Białystok)

Dr Irena Fedorowicz (VU, Wilno)

Prof. Halina Karaś (UW, Warszawa)

Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK (UMK, Toruń)

Prof. Jarosław Ławski (UwB, Białystok)

Prof. Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM, Poznań)

Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa (em. prof. IS PAN, Kraków)

Prof. Brigita Speičytė (VU, Wilno)

Dr Józef Szostakowski (Muzeum Władysława Syrokomli, Borejkowszczyzna)

Dr hab. Joanna Zajkowska, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)