Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Komunikat w/s wyznaczenia terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej

Dotyczy osób, które wszczęły przewody doktorskie na gruncie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
więcej o Komunikat w/s wyznaczenia terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej

Konkursy na stanowiska stypendysty w projekcie badawczym

Kierownik projektu badawczego pt. Izomorfizm w elipsie: wyzwania opuszczania przyimków, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, ogłasza dwa konkursy na stanowiska stypendysty na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (z możliwością pracy zdalnej).
więcej o Konkursy na stanowiska stypendysty w projekcie badawczym
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Zachęcam gorąco do składania tekstów do redagowanego przeze mnie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
więcej o Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Ustawa z dnia 7.04. br. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła na 31.12.2023 r. termin, po którym zamyka się lub umarza postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 2.0.
więcej o Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Prośba o składanie artykułów do tłumaczeń na angielski

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, ukazujące się w języku angielskim, otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu POB Heritage na wykonywanie korekty językowej oraz na przetłumaczenie z języka polskiego na angielski dwóch artykułów.
więcej o Prośba o składanie artykułów do tłumaczeń na angielski