Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Ustawa z dnia 7.04. br. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła na 31.12.2023 r. termin, po którym zamyka się lub umarza postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 2.0.
więcej o Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Prośba o składanie artykułów do tłumaczeń na angielski

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, ukazujące się w języku angielskim, otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu POB Heritage na wykonywanie korekty językowej oraz na przetłumaczenie z języka polskiego na angielski dwóch artykułów.
więcej o Prośba o składanie artykułów do tłumaczeń na angielski

MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych

21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
więcej o MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych

Nowy wykaz czasopism naukowych

1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmieniony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
więcej o Nowy wykaz czasopism naukowych