Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Zachęcam gorąco do składania tekstów do redagowanego przeze mnie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
więcej o Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Ustawa z dnia 7.04. br. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła na 31.12.2023 r. termin, po którym zamyka się lub umarza postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 2.0.
więcej o Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Prośba o składanie artykułów do tłumaczeń na angielski

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, ukazujące się w języku angielskim, otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu POB Heritage na wykonywanie korekty językowej oraz na przetłumaczenie z języka polskiego na angielski dwóch artykułów.
więcej o Prośba o składanie artykułów do tłumaczeń na angielski

MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych

21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
więcej o MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych

Nowy wykaz czasopism naukowych

1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmieniony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
więcej o Nowy wykaz czasopism naukowych