Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kwiecień 2024

20240424
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Odszedł Profesor Władysław Miodunka

Data: 24.04.2024
Odszedł Profesor Władysław Miodunka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 kwietnia 2024 r., w wieku 79 lat, zmarł prof. dr hab. Władysław Miodunka, wybitny językoznawca, pionier glottodydaktyki polonistycznej, współtwórca systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.

Pan Profesor Władysław Miodunka ukończył w 1967. r studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po rocznym stażu rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UJ, w Zakładzie Językoznawstwa, gdzie w 1973 r. obronił rozprawę doktorską. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1979 r., a tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1993 r.

Całe swoje życie zawodowe Profesor związał z Uniwersytetem Jagiellońskim. Był założycielem i kierownikiem: Zakładu Językoznawstwa Stosowanego do nauczania języka polskiego jako obcego w Instytucie Badań Polonijnych, Katedry Ameryki Łacińskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Katedry Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki. W latach 2000-2002 był prodziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, a latach 2002-2008 pełnił funkcję Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. kadrowych i finansowych.

Profesor Władysław Miodunka mógł poszczycić się również szerokim doświadczeniem zawodowym poza granicami Polski. W latach 1973-1977 był lektorem języka polskiego jako obcego w Université Le Mirail w Tuluzie (Francja), w latach 1980-1981 wykładowcą języka polskiego w Slavic Department Wayne State University (Detroit, USA), a następnie profesorem wizytującym w Department of Education w Canberze (Australia, 1986) i w Department of Slavic Languages Stanford University w Palo Alto, (Kalifornia, USA, 1988-1990). Był także profesorem w Universidade Federal do Paraná w Kurytybie w Brazylii (1995-1996), a w 1998 roku wykładał na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie.

W swoich badaniach naukowych Profesor zajmował się współczesną polszczyzną (składnią i semantyką), językoznawstwem stosowanym do nauczania języków obcych, studiami etnicznymi, a także zagadnieniami bilingwizmu. Aktualne zainteresowania badawcze Profesora koncentrowały się na wielu obszarach glottodydaktyki polonistycznej. Dorobek publikacyjny Profesora Władysława Miodunki obejmuje prawie 300 pozycji bibliograficznych, w tym monografie autorskie, redakcje prac zbiorowych, kilkaset artykułów naukowych oraz serie podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Wypromował 23 doktorów.

Profesor Miodunka odegrał kluczową rolę w powstaniu polskiego systemu certyfikacyjnego języka polskiego jako obcego, pełnił funkcję pierwszego przewodniczącego Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (2003-2015). Był również założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego oraz pomysłodawcą i jednym z założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

Profesor Władysław Miodunka był laureatem wielu nagród rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ministra Edukacji Narodowej. W 1997 r. otrzymał dyplom Ministra Spraw Zagranicznych RP za popularyzację kultury polskiej za granicą. W 2023 r. został laureatem nagrody Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej za granicą.

Pan Profesor był, jest i pozostanie na zawsze autorytetem i mistrzem, a dla polonistyk zagranicznych – ostoją i wsparciem. Jak nikt inny motywował swoich pracowników, studentów i doktorantów do ciągłego rozwoju, prowadzenia badań naukowych i do podejmowania nowych wyzwań.