Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe

Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr Beaty Ziajki pt. Nowa rzeczywistość w nowych przezwiskach ludowych (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców gminy Babice w powiecie chrzanowskim).
więcej o Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

W programie referat dr hab. Renaty Burej, prof. UJ pt. Górnołużycka leksyka z niemieckimi objaśnieniami nawiasowymi
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
Seminarium Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

Seminarium Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

więcej o Seminarium Polskiego Towarzystwa Onomastycznego
Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

więcej o Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr. Łukasza Karpeckiego (SDNH UJ) pt. Krajobraz nazewniczy pogranicza południowo-wschodniej Małopolski – źródła do badań i metody ich ekscerpcji
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr. Tomasza Kurdyły pt. Jak was słyszą, tak was piszą – homo loquens jako kategoria antroponimiczna w gwarach Polski południowo-wschodniej.
więcej o Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

W programie referat dr. hab. Michała Rzepieli, prof. IJP PAN pt. Dyskurs antyhusycki w łacinie średniowiecznej w świetle koncepcji ormulaic language i pattern grammar
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr Julii Dudy pt. Pokolenie Z i urbanonimia – opinia społeczna w sprawie stosowności nazw ulic.
więcej o Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat prof. Vítězslava Vilímka (Uniwersytet Ostrawski) pt. Najnowsze czeskie badania gestów w kontekście języka i medycyny
więcej o Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

więcej o Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego