Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe

Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat prof. Jolanty Antas oraz dr Izabeli Kraśnickiej-Wilk pt. Metonimia gestyczna.
więcej o Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dra Tomasza Jelonka pt. Funkcje kapliczek i krzyży przydrożnych w nazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim).
więcej o Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr hab. Agaty Kwaśnickiej-Janowicz pt. Problemy opisu zapożyczeń językowych w aspekcie diachronicznym
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

Nowoczesne technologie w warsztacie językoznawcy
więcej o Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

Komisja Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe poświęcone pamięci prof. dr hab. Aleksandry Cieślikowej
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

Zebranie Katedry Językoznawstwa Angielskiego (Wydział Filologiczny UJ)

W programie referat dr. hab. Jose Alonso de la Fuente pt. To igloo or not to igloo? Lesser known things about the Eskimo-Aleut languages
więcej o Zebranie Katedry Językoznawstwa Angielskiego (Wydział Filologiczny UJ)

Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr Magdaleny Mikołajczyk pt. Termin jako znak językowy. Różnorodność reprezentacji konceptu na materiale matematycznym.
więcej o Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Zespołu Językoznawstwa Romańskiego (Wydział Filologiczny UJ)

W programie referat dr Anny Oczko, pt. Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje - osadnictwo - dziedzictwo kulturowe.
więcej o Zebranie Zespołu Językoznawstwa Romańskiego (Wydział Filologiczny UJ)

Posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

W programie referat UP dr Katarzyny Konczewskiej pt. Nieznany rękopis Wandalina Szukiewicza z Archiwum MEK jako źródło do badań północno-zachodnich gwar białoruskich
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr hab. Agnieszki Sieradzkiej-Mruk pt. Tytuły tekstów nabożeństwa drogi krzyżowej. Z zagadnień ewolucji gatunku.
więcej o Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)