Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe

Zebranie Zespołu Językoznawstwa Romańskiego (Wydział Filologiczny UJ)

W programie referat dr Alicji Palety pt. Formuły powitalne i pożegnalne w podręcznikach do nauki języka włoskiego jako drugiego/obcego (poziom A1/A2)
więcej o Zebranie Zespołu Językoznawstwa Romańskiego (Wydział Filologiczny UJ)

Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr. Michała Kozienia pt. Nowomowa a język populizmu.
więcej o Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr Magdaleny Kukulak pt. Język pasków tytułujących telewizyjne newsy
więcej o Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ) - zapis wideo

W programie referat prof. Jolanty Antas oraz dr Izabeli Kraśnickiej-Wilk pt. Metonimia gestyczna.
więcej o Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ) - zapis wideo

Zebranie Zespołu Językoznawstwa Romańskiego (Wydział Filologiczny UJ)

W programie referat dr Joanny Górnikiewicz, pt. Bezokolicznik niezależny w dyrektywnych aktach mowy w języku polskim i francuskim.
więcej o Zebranie Zespołu Językoznawstwa Romańskiego (Wydział Filologiczny UJ)

Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok pt. Motywacja wybranych oronimów rejonu Czerwonych Wierchów w polskiej części Tatr Zachodnich
więcej o Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dra Tomasza Jelonka pt. Funkcje kapliczek i krzyży przydrożnych w nazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim).
więcej o Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat prof. dr. hab. Bogusława Dunaja pt. Przejawy wartościowania wariantów językowych w rozwoju polszczyzny
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr hab. Barbary Batko-Tokarz pt. Język sprzeciwu - prasa drugiego obiegu w PRL (wstęp do badań)
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr hab. Agaty Kwaśnickiej-Janowicz pt. Problemy opisu zapożyczeń językowych w aspekcie diachronicznym
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)