Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr Barbary Żebrowskiej-Mazur pt. O zabawiankach paluszkowych
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat prof. dr hab. Jolanty Antas pt. Semantyczne zmiany znaczenia słowa „polityczny” we współczesnej polszczyźnie
więcej o Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

więcej o Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii oraz  Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii oraz Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr. Jakuba Skałki pt. „Diobły, cierty i czechmóny. Obraz diabła w gwarze Śląska Cieszyńskiego”
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii oraz Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Języka KJ PAN

Posiedzenie naukowe Komisji Historii Języka KJ PAN

W programie referat dra hab. Zbigniewa Babika, prof. UJ pt. O możliwościach datowania fonetycznej slawizacji starszych warstw nazewniczych ziem polskich. Podejście formalno-rekonstrukcyjne (na przykładach słowiańskich palatalizacji tylnojęzykowych)
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Historii Języka KJ PAN
Posiedzenie naukowe Komisji Etnolingwistycznej KJ PAN

Posiedzenie naukowe Komisji Etnolingwistycznej KJ PAN

W programie referat prof. dr hab. Renaty Przybylskiej (UJ) pt. Sygnały metaforyczności w tekście użytkowym - na przykładzie metaforyki sportowej
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Etnolingwistycznej KJ PAN

Spotkania z gwarą

więcej o Spotkania z gwarą
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr hab. Mirosławy Sagan-Bielawy, prof. UJ pt. Z badań nad nazwami regionów (nazwy GALICJA i MAŁOPOLSKA w okresie międzywojennym)
więcej o Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat prof. Renaty Przybylskiej i dr hab. Agaty Kwaśnickiej-Janowicz, prof. UJ pt. Dla informacyjej nowym kuchmistrzom chętnie i szczerze podawam. (Staro)polskie dziedzictwo kulinarne w opisach lingwistycznych
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
Seminarium Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

Seminarium Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

więcej o Seminarium Polskiego Towarzystwa Onomastycznego