Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

więcej o Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr hab. Kingi Tutak, prof. UJ pt. Interpunkcja jako ujednostajniona sztuka literacka – o traktatach interpunkcyjnych XIX i XX w.
więcej o Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

W programie referat dr. hab. Wiesława T. Stefańczyka, prof. UJ pt. Dialekty, etnolekty czy języki? Rzecz o Saamach (Lapończykach)
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr hab. Agnieszki Sieradzkiej-Mruk, prof. UJ pt. Aspekt poznawczy gatunku drogi krzyżowej w Polsce
więcej o Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

więcej o Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr Julii Dudy pt. Zagadnienie klasyfikacji nazw ulic w ujęciu synchronicznym (na przykładzie Krakowa)
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

W programie referat prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej (UJD) pt. Wielość współczesnych gwar śląskich
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

W programie referat prof. dra hab. Macieja Edera (IJP PAN) pt. Idiolekt w świetle badań kwantytatywnych
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

W programie referat dr hab. Heleny Grocholi-Szczepanek, prof. IJP PAN i dr. hab. Rafała L. Górskiego, prof. IJP PAN pt. Socjolingwistyczne obserwacje o zanikaniu wybranych odrębności mowy mieszkańców wsi
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr Ewy Kubusiak pt. Wartościowanie w języku środowisk przestępczych początku XX wieku - na podstawie utworów Sergiusza Piaseckiego
więcej o Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)