Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Gwangseoka Kima (28 III 2024)

„Gatunek komentarza redakcyjnego (shasetsu/sasŏl) w prasie japońskiej oraz koreańskiej. Wschodnioazjatycka pragmatyka komunikacji w narracji publicystycznej”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elizy Illukiewicz (12 IV 2024)

„Język polski jako język A w kształceniu tłumaczy. Samoświadomość językowa studentów i tłumaczy”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Kyrc-Suchodoły (24 I 2024)

„Kompetencja komunikacyjna dzieci dwujęzycznych u progu dojrzałości szkolnej. Ku standardom postępowania diagnostycznego w polskim systemie oświaty”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kukulak (24 I 2024)

„Nagłówek telewizyjny (pasek) jako środek retoryczny w przekazie audiowizualnym”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Tomasza Moździerza (15 I 2024)

„Tempo czytania ze zrozumieniem w języku polskim jako rodzimym i obcym - studium porównawcze”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Jana Germana (1 XII 2023)

„Drogi przenikania zapożyczeń greckich i łacińskich do języka staropolskiego: leksyka z dziedziny życia duchowego”

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgra Bartosza Leszkiewicza (28 XI 2023)

„Absolutiva w greckim tekście Nowego Testamentu oraz jego przekładzie łacińskim (Wulgata) i gockim (Biblia Wulfili)”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Krzysztofa Łobody (22 XI 2023)

„Kompetencje techniczne tłumacza w praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Maliny (22 XI 2023)

„Punkt widzenia w książkach dla dzieci i w ich tłumaczeniach - podejście kognitywne”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Martyny Szczepaniak (15 XI 2023)

„Język internetu w polskiej prozie współczesnej. Rozważania genologiczne i funkcjonalne”