Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Desy Masieri (10 II 2021)

„La lingua degli atti normativi dell’UE e della legislazione italiana a confronto” (Język aktów prawnych UE i ustawodawstwa krajowego Włoch w perspektywie porównawczej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Anielskiej (27 I 2021)

„L’expression verbale des émotions dans le discours des affaires. De la théorie à l’application dans la didactique du français sur objectifs spécifiques” (Werbalizacja emocji w dyskursie biznesowym. Od teorii do zastosowania w nauczaniu języka francuskiego dla celów zawodowych).

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Komorowskiej (16 XII 2020)

Nauczanie języka polskiego jako obcego dla potrzeb biznesowych na najniższych poziomach zaawansowania

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Dondelewskiego (18 XI 2020 r.)

La identidad y el cambio en A Fala de Xálima (Tożsamość i zmiana językowa w A Fala de Xálima).

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marzeny Miśkiewicz (21 X 2020 r.)

Obraz wsi utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka)