Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Wolanin (17 XII 2019 r.)

The dynamism of critical cultural awareness: An empirical project based on reflective tasks and English philology students’ journals (Dynamika krytycznej świadomości kulturowej: projekt empiryczny oparty na zadaniach refleksyjnych i dzienniczkach studentów filologii angielskiej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Any Jurin (17 X 2019 r.)

Frazeologia śmierci. Studium porównawcze chorwacko-polskie

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Przemysława Tomanka (10 X 2019 r.)

Publicystyka polityczna Dmytra Doncowa z lat 1910 - 1944 w świetle politolingwistyki

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Sieroń (9 X 2019 r.)

Rodzajnik włoski a odpowiadające mu środki wyrażania określoności w języku polskim. Korpusowe studium kontrastywne