Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Dondelewskiego (18 XI 2020 r.)

La identidad y el cambio en A Fala de Xálima (Tożsamość i zmiana językowa w A Fala de Xálima).

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marzeny Miśkiewicz (21 X 2020 r.)

Obraz wsi utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Szczepańskiej-Włoch (14 X 2020 r.)

The Contemporary Political TV Interview in Great Britain and Poland ‒ a Contrastive Analysis of the Genre with Respect to the Theory of Discourse Games (Współczesny telewizyjny wywiad polityczny w Wielkiej Brytanii i Polsce ‒ analiza kontrastywna gatunku na bazie teorii gier dyskursywnych)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Jasiczek (7 X 2020 r.)

Tradycyjne i współczesne wiejskie oracje weselne w analizie językoznawczej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Gumułki (26 II 2020 r.)

Metaforyka Tuwima. Analiza lingwistyczna