Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Gumułki (26 II 2020 r.)

Metaforyka Tuwima. Analiza lingwistyczna

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Wolanin (17 XII 2019 r.)

The dynamism of critical cultural awareness: An empirical project based on reflective tasks and English philology students’ journals (Dynamika krytycznej świadomości kulturowej: projekt empiryczny oparty na zadaniach refleksyjnych i dzienniczkach studentów filologii angielskiej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Any Jurin (17 X 2019 r.)

Frazeologia śmierci. Studium porównawcze chorwacko-polskie

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Przemysława Tomanka (10 X 2019 r.)

Publicystyka polityczna Dmytra Doncowa z lat 1910 - 1944 w świetle politolingwistyki

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Sieroń (9 X 2019 r.)

Rodzajnik włoski a odpowiadające mu środki wyrażania określoności w języku polskim. Korpusowe studium kontrastywne