Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Soni Gembalczyk (22 IX 2021)

Niewerbalne środki wyrażania negacji i potwierdzenia towarzyszące mowie.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Ryszarda Kurpiela (15 IX 2021)

„Manifestations of Globality and Glocality: The Language of YouTube Gaming Videos in American English, Italian and Polish” (Przejawy globalności i glokalności – język anglojęzycznych, polskojęzycznych i włoskojęzycznych filmów z grami na YouTube)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Bartosik (16 VI 2021)

Język polski jako obcy w odmianie specjalistycznej: nauczanie, uczenie się, ocenianie

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Patyk (19 V 2021)

Bezokolicznik w języku ukraińskim i jego polskie odpowiedniki. Ujęcie morfo-syntaktyczne

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ilony Kulak (19 V 2021)

Obraz społeczności wiejskiej utrwalony w ludowych nazwach roślin (na przykładzie leksyki górali rabczańskich).