Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Mikulskiej (8 VI 2022)

Chińscy uczniowie w polskim systemie edukacji - od podstawowych umiejętności komunikacyjnych do edukacyjnej sprawności językowej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Palecznej (1 VI 2022)

Tłumaczenie wyjątkowej lekcji. Przekład ustny dla obcokrajowców zwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Marzec (25 V 2022)

Znajomość języka polskiego kandydatów włoskich zdających egzaminy certyfikatowe w latach 2004-2015 (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pisania)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Pietrzaka (27 IV 2022)

The Concept of Honor in the Language of Early Arabic Poetry - a Cultural Linguistic Study (Pojęcie honoru w języku poezji staroarabskiej - studium kulturowo-lingwistyczne)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kochańskiej (27 IV 2022)

Okolicznik czasu jako człon semantyczny i składniowy wypowiedzeń dzieci w wieku od 2 do 10 lat