Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Bartosik (16 VI 2021)

Język polski jako obcy w odmianie specjalistycznej: nauczanie, uczenie się, ocenianie

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Patyk (19 V 2021)

Bezokolicznik w języku ukraińskim i jego polskie odpowiedniki. Ujęcie morfo-syntaktyczne

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ilony Kulak (19 V 2021)

Obraz społeczności wiejskiej utrwalony w ludowych nazwach roślin (na przykładzie leksyki górali rabczańskich).

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Łątki-Likh (21 IV 2021)

Gramatyka emocji w nauczaniu języka polskiego jako obcego: próba wyznaczenia prototypowych skryptów kulturowych polskich reakcji wyrażania emocji. Podejście porównawcze

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Zofii Zając-Gardeły (17 III 2021)

Wariantywność i normalizacja polszczyzny literackiej XVI wieku na podstawie "Ksiąg o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego, nie tylko panu ale i każdemu ku czytaniu barzo pożyteczne: teraz nowo z łacińskiego języka na polski przełożone" Reinharda Lorichiusa w tłumaczeniu Stanisława Koszuckiego. Fonetyka i fleksja.