Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Hac (12 X 2022)

„Persuasive Funktion der personenbezeichnenden Okkasionalismen in Schlagzeilen der Boulevardpresse” (Funkcja perswazyjna okazjonalizmów nazywających osoby w nagłówkach prasy bulwarowej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mao Rui (12 X 2022)

Kompetencja językowa w języku polskim Chińczyków zdających egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w latach 2007-2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Martina Haima Edelista (13 VII 2022)

Ergatywność i jej przejawy w języku polskim

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Wąsali (13 VII 2022)

Modern Spoken Persian in contemporary literary texts on the example of selected 21st century novels

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marzeny Wawrzeń (13 VII 2022)

Zadanie jako narzędzie rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Mikulskiej (8 VI 2022)

Chińscy uczniowie w polskim systemie edukacji - od podstawowych umiejętności komunikacyjnych do edukacyjnej sprawności językowej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Palecznej (1 VI 2022)

Tłumaczenie wyjątkowej lekcji. Przekład ustny dla obcokrajowców zwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Marzec (25 V 2022)

Znajomość języka polskiego kandydatów włoskich zdających egzaminy certyfikatowe w latach 2004-2015 (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pisania)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Pietrzaka (27 IV 2022)

The Concept of Honor in the Language of Early Arabic Poetry - a Cultural Linguistic Study (Pojęcie honoru w języku poezji staroarabskiej - studium kulturowo-lingwistyczne)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kochańskiej (27 IV 2022)

Okolicznik czasu jako człon semantyczny i składniowy wypowiedzeń dzieci w wieku od 2 do 10 lat