Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Martyny Szczepaniak (15 XI 2023)

„Język internetu w polskiej prozie współczesnej. Rozważania genologiczne i funkcjonalne”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Damiana Herdy (26 X 2023)

„On the adverbialization of nominal quantifiers. A study with reference to English, Swedish and Polish. (O adwerbializacji kwantyfikatorów nominalnych. Studium z odniesieniem do języka angielskiego, szwedzkiego i polskiego)”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Serafin-Wicher (25 X 2023)

„Obraz św. Józefa utrwalony w tekstach religijnych i we współczesnym dyskursie internetowym”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Skrzeszewskiej (25 X 2023)

„Językowy obraz "Serba muzułmanina" w serbskim dyskursie politycznym i publicystycznym (od przełomu XIX i XX wieku do wybuchu I wojny światowej)”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Miki (18 X 2023)

„Językowy obraz Polaków utrwalony w polskich epitafiach w kościołach krakowskich”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Serafiny Santoliquido (18 X 2023)

„La discriminazione di genere nell’italiano: trattazione del tema nella didattica della lingua a stranieri (Dyskryminacja ze względu na płeć w języku włoskim: ujęcie tematu w nauczaniu języka włoskiego jako obcego)”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Vargi (16 X 2023)

„Leksyka inwektywna języka hindi - analiza formalno-semantyczna”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Szwalec-Czarnik (25 V 2023)

„Charakterystyka polszczyzny kresowej i jej funkcje w powieściach Floriana Czarnyszewicza: "Nadberezyńcy", "Wicik Żywica", "Chłopcy z Nowoszyszek”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Sebastiana Wielosza (3 III 2023)

Aspekt w języku chińskim: analiza gramemów i semów aspektowych

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Rafała Mazura (25 I 2023)

Obraz Kościoła katolickiego w polskiej prasie komunistycznej w latach 1945-1956