Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Desy Masieri (10 II 2021)

„La lingua degli atti normativi dell’UE e della legislazione italiana a confronto” (Język aktów prawnych UE i ustawodawstwa krajowego Włoch w perspektywie porównawczej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Anielskiej (27 I 2021)

„L’expression verbale des émotions dans le discours des affaires. De la théorie à l’application dans la didactique du français sur objectifs spécifiques” (Werbalizacja emocji w dyskursie biznesowym. Od teorii do zastosowania w nauczaniu języka francuskiego dla celów zawodowych).

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Komorowskiej (16 XII 2020)

Nauczanie języka polskiego jako obcego dla potrzeb biznesowych na najniższych poziomach zaawansowania

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Dondelewskiego (18 XI 2020 r.)

La identidad y el cambio en A Fala de Xálima (Tożsamość i zmiana językowa w A Fala de Xálima).

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marzeny Miśkiewicz (21 X 2020 r.)

Obraz wsi utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Szczepańskiej-Włoch (14 X 2020 r.)

The Contemporary Political TV Interview in Great Britain and Poland ‒ a Contrastive Analysis of the Genre with Respect to the Theory of Discourse Games (Współczesny telewizyjny wywiad polityczny w Wielkiej Brytanii i Polsce ‒ analiza kontrastywna gatunku na bazie teorii gier dyskursywnych)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Jasiczek (7 X 2020 r.)

Tradycyjne i współczesne wiejskie oracje weselne w analizie językoznawczej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Gumułki (26 II 2020 r.)

Metaforyka Tuwima. Analiza lingwistyczna

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Wolanin (17 XII 2019 r.)

The dynamism of critical cultural awareness: An empirical project based on reflective tasks and English philology students’ journals (Dynamika krytycznej świadomości kulturowej: projekt empiryczny oparty na zadaniach refleksyjnych i dzienniczkach studentów filologii angielskiej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Any Jurin (17 X 2019 r.)

Frazeologia śmierci. Studium porównawcze chorwacko-polskie