Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Ryszarda Kurpiela (15 IX 2021)

„Manifestations of Globality and Glocality: The Language of YouTube Gaming Videos in American English, Italian and Polish” (Przejawy globalności i glokalności – język anglojęzycznych, polskojęzycznych i włoskojęzycznych filmów z grami na YouTube)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Bartosik (16 VI 2021)

Język polski jako obcy w odmianie specjalistycznej: nauczanie, uczenie się, ocenianie

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Patyk (19 V 2021)

Bezokolicznik w języku ukraińskim i jego polskie odpowiedniki. Ujęcie morfo-syntaktyczne

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ilony Kulak (19 V 2021)

Obraz społeczności wiejskiej utrwalony w ludowych nazwach roślin (na przykładzie leksyki górali rabczańskich).

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Łątki-Likh (21 IV 2021)

Gramatyka emocji w nauczaniu języka polskiego jako obcego: próba wyznaczenia prototypowych skryptów kulturowych polskich reakcji wyrażania emocji. Podejście porównawcze

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Zofii Zając-Gardeły (17 III 2021)

Wariantywność i normalizacja polszczyzny literackiej XVI wieku na podstawie "Ksiąg o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego, nie tylko panu ale i każdemu ku czytaniu barzo pożyteczne: teraz nowo z łacińskiego języka na polski przełożone" Reinharda Lorichiusa w tłumaczeniu Stanisława Koszuckiego. Fonetyka i fleksja.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Desy Masieri (10 II 2021)

„La lingua degli atti normativi dell’UE e della legislazione italiana a confronto” (Język aktów prawnych UE i ustawodawstwa krajowego Włoch w perspektywie porównawczej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Anielskiej (27 I 2021)

„L’expression verbale des émotions dans le discours des affaires. De la théorie à l’application dans la didactique du français sur objectifs spécifiques” (Werbalizacja emocji w dyskursie biznesowym. Od teorii do zastosowania w nauczaniu języka francuskiego dla celów zawodowych).

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Komorowskiej (16 XII 2020)

Nauczanie języka polskiego jako obcego dla potrzeb biznesowych na najniższych poziomach zaawansowania

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Dondelewskiego (18 XI 2020 r.)

La identidad y el cambio en A Fala de Xálima (Tożsamość i zmiana językowa w A Fala de Xálima).