Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Bolęby-Bocheńskiej (26 X 2022)

Językowo-kulturowy obraz świata utrwalony we frazematyce z komponentem roślinnym (na materiale gwar polskich)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Bednarczyk-Gacek (19 X 2022)

Wyznaczniki użycia interiekcji ah i ach w niemieckim języku mówionym

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Misiukajtis (19 X 2022)

Akt mowy groźba we współczesnym języku polskim i niemieckim. Aspekt pragmalingwistyczny

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Katner (20 X 2022)

Główne toposy dyskursu palestyńskiego lat 2016-2018 w perspektywie socjolingwistycznej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Hac (12 X 2022)

„Persuasive Funktion der personenbezeichnenden Okkasionalismen in Schlagzeilen der Boulevardpresse” (Funkcja perswazyjna okazjonalizmów nazywających osoby w nagłówkach prasy bulwarowej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mao Rui (12 X 2022)

Kompetencja językowa w języku polskim Chińczyków zdających egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w latach 2007-2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Martina Haima Edelista (13 VII 2022)

Ergatywność i jej przejawy w języku polskim

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Wąsali (13 VII 2022)

Modern Spoken Persian in contemporary literary texts on the example of selected 21st century novels

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marzeny Wawrzeń (13 VII 2022)

Zadanie jako narzędzie rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Mikulskiej (8 VI 2022)

Chińscy uczniowie w polskim systemie edukacji - od podstawowych umiejętności komunikacyjnych do edukacyjnej sprawności językowej