Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Yumeko Kawamoto (1 VII 2024)

„Formy zwracania się do innych we współczesnej polszczyźnie. Studium socjolingwistyczne”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Gwangseoka Kima (28 III 2024)

„Gatunek komentarza redakcyjnego (shasetsu/sasŏl) w prasie japońskiej oraz koreańskiej. Wschodnioazjatycka pragmatyka komunikacji w narracji publicystycznej”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elizy Illukiewicz (12 IV 2024)

„Język polski jako język A w kształceniu tłumaczy. Samoświadomość językowa studentów i tłumaczy”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Kyrc-Suchodoły (24 I 2024)

„Kompetencja komunikacyjna dzieci dwujęzycznych u progu dojrzałości szkolnej. Ku standardom postępowania diagnostycznego w polskim systemie oświaty”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kukulak (24 I 2024)

„Nagłówek telewizyjny (pasek) jako środek retoryczny w przekazie audiowizualnym”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Tomasza Moździerza (15 I 2024)

„Tempo czytania ze zrozumieniem w języku polskim jako rodzimym i obcym - studium porównawcze”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Jana Germana (1 XII 2023)

„Drogi przenikania zapożyczeń greckich i łacińskich do języka staropolskiego: leksyka z dziedziny życia duchowego”

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgra Bartosza Leszkiewicza (28 XI 2023)

„Absolutiva w greckim tekście Nowego Testamentu oraz jego przekładzie łacińskim (Wulgata) i gockim (Biblia Wulfili)”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Krzysztofa Łobody (22 XI 2023)

„Kompetencje techniczne tłumacza w praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych”

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Maliny (22 XI 2023)

„Punkt widzenia w książkach dla dzieci i w ich tłumaczeniach - podejście kognitywne”