Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

październik 2022

20221027
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Paluch (27 X 2022)

Data: 27.10.2022
Czas rozpoczęcia: 09:00
Miejsce: MS Teams

„Антропонимы в постмодернистском тексте — лингвотранслатологический аспект (на материале повести Владимира Сорокина „День опричника” и ее польского перевода)” (Antroponimy w tekście postmodernistycznym — aspekt lingwotranslatologiczny (na materiale opowieści Władimira Sorokina „Dzień oprycznika” i jej polskiego przekładu)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Paluch zatytułowanej „Антропонимы в постмодернистском тексте — лингвотранслатологический аспект (на материале повести Владимира Сорокина „День опричника” и ее польского перевода)” (Antroponimy w tekście postmodernistycznym — aspekt lingwotranslatologiczny (na materiale opowieści Władimira Sorokina „Dzień oprycznika” i jej polskiego przekładu) odbędzie się zdalnie 27 października 2022 r. o godz. 9:00.

Promotor: prof. dr hab. Władimir Miakiszew.

Recenzenci:

  • dr hab. Krzysztof Kusal, prof. AHE,
  • prof. dr hab. Krystyna Szcześniak (UG).

Komisja: prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa – przewodnicząca, dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ – wiceprzewodnicząca, prof. dr hab. Władimir Miakiszew – promotor, prof. dr hab. Krystyna Szcześniak - recenzent, dr hab. Krzysztof Kusal, prof. AHE - recenzent, dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJdr hab. Aleksander Gomola, prof. UJ, dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ, dr hab. Anna Piechnik, prof. UJ, dr hab. Władysław Chłopicki, prof. UJ - sekretarz.

Rozprawa znajduje się do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22.

Osoby chcące uczestniczyć w publicznej obronie mogą to zrobić za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Kliknij tutaj w dniu obrony, aby dołączyć do spotkania.

Pliki do pobrania
pdf
Autoreferat mgr Anny Paluch
pdf
Recenzja dra hab. Krzysztofa Kusala, prof. AHE
pdf
Recenzja prof. dr hab. Krystyny Szcześniak (UG)
pdf
Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Anny Paluch