Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Hac (12 X 2022)

Data: 12.10.2022
Czas rozpoczęcia: 13:00
Miejsce: MS Teams

„Persuasive Funktion der personenbezeichnenden Okkasionalismen in Schlagzeilen der Boulevardpresse” (Funkcja perswazyjna okazjonalizmów nazywających osoby w nagłówkach prasy bulwarowej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Hac zatytułowanej „Persuasive Funktion der personenbezeichnenden Okkasionalismen in Schlagzeilen  der Boulevardpresse” (Funkcja perswazyjna okazjonalizmów nazywających osoby w nagłówkach prasy bulwarowej) odbędzie się zdalnie 12 października 2022 r. o godz. 13:00.

Promotor: prof. dr hab. Zofia Berdychowska; promotor pomocniczy: dr dab. Magdalena Filar.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Zenon Weigt (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi),
  • dr hab. Artur Kubacki, prof. UP.

Komisja: prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld – przewodnicząca, prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa – wiceprzewodnicząca, prof. dr hab. Zofia Berdychowska – promotor, prof. dr hab. Zenon Weigt (AHE w Łodzi) - recenzent, dr hab. Artur Kubacki, prof. UP - recenzent, prof. dr hab. Józef Kąś, prof. dr hab. Maciej Rak, dr hab. Renata Bura, prof. UJ, dr hab. Anna Piechnik, prof. UJ, dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ, dr hab. Magdalena Filar - sekretarz, promotor pomocniczy.

Rozprawa znajduje się do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22.

Osoby chcące uczestniczyć w publicznej obronie mogą to zrobić za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Pliki do pobrania
pdf
Autoreferat mgr Małgorzaty Hac
pdf
Recenzja prof. dr hab. Zenona Weigta
pdf
Recenzja dr hab. Artura Kubackiego, prof. UP
pdf
Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Hac