Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Zmiana terminu LXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
Informujemy, że w związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 ze zm.), Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu LXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który miał się odbyć 14-16 września 2020 roku w Akademii im.Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na 13-15 września 2021 roku.
06.02.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Łątki-Likh (21 IV 2021)
Gramatyka emocji w nauczaniu języka polskiego jako obcego: próba wyznaczenia prototypowych skryptów kulturowych polskich reakcji wyrażania emocji. Podejście porównawcze
21.04.2021
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Zofii Zając-Gardeły (17 III 2021)
Wariantywność i normalizacja polszczyzny literackiej XVI wieku na podstawie "Ksiąg o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego, nie tylko panu ale i każdemu ku czytaniu barzo pożyteczne: teraz nowo z łacińskiego języka na polski przełożone" Reinharda Lorichiusa w tłumaczeniu Stanisława Koszuckiego. Fonetyka i fleksja.
17.03.2021
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Desy Masieri (10 II 2021)
„La lingua degli atti normativi dell’UE e della legislazione italiana a confronto” (Język aktów prawnych UE i ustawodawstwa krajowego Włoch w perspektywie porównawczej)
10.02.2021

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr. hab. Macieja Raka, prof. UJ pt. Jan Karłowicz mniej znany
19.04.2021
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr. Tomasza Jelonka pt. Nieoficjalne nazwy sklepów w środowisku wiejskim (na przykładzie gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim)
16.04.2021
Zebranie Katedry Językoznawstwa Angielskiego
W programie referat dr. hab. Grzegorza Szpili, prof. UJ pt. „Od przysłowia głowa nie boli. Zagadnienia współczesnej paremiologii”.
15.04.2021

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje
Languages in contact and contrast
Redakcja: Magdalena Szczyrbak, Anna Tereszkiewicz
Kontakty językowe
Redakcja: Magdalena Szczyrbak, Anna Tereszkiewicz