Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Tytuł profesora dla Andrzeja Zielińskiego
Z radością informujemy, że 21 listopada 2022 prof. Andrzej Zieliński otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Bardzo serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!
21.11.2022
Promocje doktorskie w dyscyplinie językoznawstwo
14 listopada 2022 roku w Auli Collegium Novum odbyły się uroczyste promocje doktorskie w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo.
14.11.2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN
W programie referat prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej (UJD) pt. Wielość współczesnych gwar śląskich
09.02.2023
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
W programie referat prof. dra hab. Macieja Edera (IJP PAN) pt. Idiolekt w świetle badań kwantytatywnych
25.01.2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
Zachęcam gorąco do składania tekstów do redagowanego przeze mnie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych
21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
21.12.2021
Nowy wykaz czasopism naukowych
1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmieniony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
01.12.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Sebastiana Wielosza (3 III 2023)
Aspekt w języku chińskim: analiza gramemów i semów aspektowych
03.03.2023
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Rafała Mazura (25 I 2023)
Obraz Kościoła katolickiego w polskiej prasie komunistycznej w latach 1945-1956
25.01.2023
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Radosława Kanarkowskiego (12 I 2023)
„Historical - comparative studies on numerals in Daghestanian languages. Cardinal numerals” (Studia historyczno-porównawcze nad liczebnikami w językach dagestańskich. Liczebniki główne)
12.01.2023

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety