Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Wybory Rady Dyscypliny Językoznawstwo na kadencję 2022-2025
Komisja Wyborcza Wydziału Filologicznego podjęła uchwałę o zwołaniu w dniu 3 czerwca 2022 r. zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyboru członków Rady Dyscypliny Językoznawstwo na kadencję 2022-2025.
03.06.2022
Setna rocznica urodzin Alfreda Zaręby
10 listopada 2021 r. mija 100. rocznica urodzin Alfreda Zaręby, profesora zwyczajnego UJ, dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej, długoletniego kierownika Zakładu Dialektologii Słowiańskiej i prodziekana Wydziału Filologicznego UJ.
14.11.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty
Prośba o składanie artykułów do tłumaczeń na angielski
Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, ukazujące się w języku angielskim, otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu POB Heritage na wykonywanie korekty językowej oraz na przetłumaczenie z języka polskiego na angielski dwóch artykułów.
30.09.2022
MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych
21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
21.12.2021
Nowy wykaz czasopism naukowych
1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmieniony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
01.12.2021

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat mgr. Sebastiana Hanka pt. Niebinarność jako wyzwanie wobec komunikacji - analiza wybranych sposobów
25.05.2022
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr Ilony Kulak pt. O HERBATKOWANIU, KAWKOWANIU i innych nazwach czynności motywowanych określeniami napojów
13.05.2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Marzec (25 V 2022)
Znajomość języka polskiego kandydatów włoskich zdających egzaminy certyfikatowe w latach 2004-2015 (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pisania)
25.05.2022
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kochańskiej (27 IV 2022)
Okolicznik czasu jako człon semantyczny i składniowy wypowiedzeń dzieci w wieku od 2 do 10 lat
27.04.2022
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Pietrzaka (27 IV 2022)
The Concept of Honor in the Language of Early Arabic Poetry - a Cultural Linguistic Study (Pojęcie honoru w języku poezji staroarabskiej - studium kulturowo-lingwistyczne)
27.04.2022

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje
W kręgu badań języka i stylu. Wybór prac
Władysław Śliwiński
Redakcja: Kinga Tutak i Jakub Bobrowski
Pan Tadeusz i Kresy. Studia językoznawcze
Monika Szpiczakowska
Wybór i opracowanie: Kinga Tutak
Język, tekst, komunikacja. Studia i szkice
Janina Labocha
Redakcja: Mirosława Mycawka i Kinga Tutak