Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Wręczenie powołań przewodniczącym Rad Dyscyplin na UJ
27 września Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczył powołania przewodniczącym Rad Dyscyplin na UJ
27.09.2019

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Any Jurin (17 X 2019 r.)
Frazeologia śmierci. Studium porównawcze chorwacko-polskie
17.10.2019
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Przemysława Tomanka (10 X 2019 r.)
Publicystyka polityczna Dmytra Doncowa z lat 1910 - 1944 w świetle politolingwistyki
10.10.2019
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Sieroń (9 X 2019 r.)
Rodzajnik włoski a odpowiadające mu środki wyrażania określoności w języku polskim. Korpusowe studium kontrastywne
09.10.2019

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr Beaty Ziajki pt. Wiek zwierząt jako czynnik determinujący sposób ich konceptualizacji.
20.11.2019
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
W programie referat prof. UP dr hab. Krystyny Kowalik - Posiadłość ziemska i nazwy pokrewne w słowniku i w tekście (na materiałach z przełomu XX i XXI wieku)
27.11.2019
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr hab. Agnieszki Sieradzkiej-Mruk pt. Tytuły tekstów nabożeństwa drogi krzyżowej. Z zagadnień ewolucji gatunku.
17.12.2019

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe
Język polski - między tradycją a współczesnością
Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego pragnie uczcić jubileusz 100-lecia swojego istnienia konferencją naukową zatytułowaną "Język polski - między tradycją a współczesnością"
16.04.2020 - 18.04.2020
Słowiańska frazeologia gwarowa II
Katedra Historii Języka i Dialektologii WP UJ, Komisja Frazeologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN zapraszają na konferencję
11.10.2019 - 12.10.2019