Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Nagroda w konkursie Gwiazdy Horyzontu 2020
Miło nam poinformować, że dr hab. Michał Németh, prof. UJ, z Zakładu Filologii Węgierskiej Instytutu Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki na Wydziale Filologicznym UJ został uhonorowany tytułem „Gwiazda Horyzontu 2020” przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Krakowie.
Nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN dla Prof. dr. hab. Józefa Kąsia (Wydział Polonistyki UJ)
Prof. dr hab. Józef Kąś został uhonorowany nagrodą Komitetu Językoznawstwa PAN.
13.10.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Anielskiej (27 I 2021)
„L’expression verbale des émotions dans le discours des affaires. De la théorie à l’application dans la didactique du français sur objectifs spécifiques” (Werbalizacja emocji w dyskursie biznesowym. Od teorii do zastosowania w nauczaniu języka francuskiego dla celów zawodowych).
27.01.2021
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Komorowskiej (16 XII 2020)
Nauczanie języka polskiego jako obcego dla potrzeb biznesowych na najniższych poziomach zaawansowania
16.12.2020
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Dondelewskiego (18 XI 2020 r.)
La identidad y el cambio en A Fala de Xálima (Tożsamość i zmiana językowa w A Fala de Xálima).
18.11.2020

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat prof. dra hab. Kazimierza Ożoga (Uniwersytet Rzeszowski) pt. Polskie pieśni religijne – aspekty językowe i kulturowe
20.01.2021
Zebranie Zakładu Iranistyki Instytutu Orientalistyki UJ
W programie: referat mgr Katarzyny Wąsali pt. Występowanie struktur odmiany mówionej języka nowoperskiego we współczesnej perskiej literaturze / The occurence of spoken language structures in contemporary Persian literature.
18.01.2021
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat mgr. Patryka Wiśniewskiego pt. O kolorach w polszczyźnie w perspektywie historycznej i porównawczej
18.01.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe
CTER Assessment Literacy Workshop 2020
The Consortium for Translation Education Research (CTER) in association with the University of Westminster in London, England and the Jagiellonian University in Kraków, Poland are pleased to announce a jointly organised workshop on assessment literacy for translator trainers.
21.04.2020 - 22.04.2020

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje
Languages in contact and contrast
Redakcja: Magdalena Szczyrbak, Anna Tereszkiewicz
Kontakty językowe
Redakcja: Magdalena Szczyrbak, Anna Tereszkiewicz