Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Rada Dyscypliny Językoznawstwo na UJ na kadencję 2022-2025
Zebranie wyborcze przeprowadzone w dniu 3.06.2022 r. wybrało 25 osób do składu Rady Dyscypliny Językoznawstwo na UJ na kadencję 2022-2025.
03.06.2022
Wybory Rady Dyscypliny Językoznawstwo na kadencję 2022-2025
Komisja Wyborcza Wydziału Filologicznego podjęła uchwałę o zwołaniu w dniu 3 czerwca 2022 r. zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyboru członków Rady Dyscypliny Językoznawstwo na kadencję 2022-2025.
03.06.2022
Setna rocznica urodzin Alfreda Zaręby
10 listopada 2021 r. mija 100. rocznica urodzin Alfreda Zaręby, profesora zwyczajnego UJ, dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej, długoletniego kierownika Zakładu Dialektologii Słowiańskiej i prodziekana Wydziału Filologicznego UJ.
14.11.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty
Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0
Ustawa z dnia 7.04. br. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła na 31.12.2023 r. termin, po którym zamyka się lub umarza postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 2.0.
MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych
21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
21.12.2021
Nowy wykaz czasopism naukowych
1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmieniony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
01.12.2021

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat prof. dr hab. Macieja Raka pt. Polska frazematyka SUB SPECIE etnografii
13.06.2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Wąsali (13 VII 2022)
Modern Spoken Persian in contemporary literary texts on the example of selected 21st century novels
13.07.2022
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marzeny Wawrzeń (13 VII 2022)
Zadanie jako narzędzie rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego
13.07.2022
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Martina Haima Edelista (13 VII 2022)
Ergatywność i jej przejawy w języku polskim
13.07.2022

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje
Betrachtungen zur diachronen und synchronen Linguistik
Redakcja: Anna Just, Andrzej S. Feret, Piotr A. Owsiński
W kręgu badań języka i stylu. Wybór prac
Władysław Śliwiński
Redakcja: Kinga Tutak i Jakub Bobrowski
Pan Tadeusz i Kresy. Studia językoznawcze
Monika Szpiczakowska
Wybór i opracowanie: Kinga Tutak