Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Tytuł profesora dla Andrzeja Zielińskiego
Z radością informujemy, że 21 listopada 2022 prof. Andrzej Zieliński otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Bardzo serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!
21.11.2022
Promocje doktorskie w dyscyplinie językoznawstwo
14 listopada 2022 roku w Auli Collegium Novum odbyły się uroczyste promocje doktorskie w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo.
14.11.2022
Tytuł profesora dla Władimira Miakiszewa
Z radością informujemy, że 5 września 2022 prof. Władimir Miakiszew otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Bardzo serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!
05.09.2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Posiedzenie naukowe Komisji Etnolingwistycznej KJ PAN
W programie referat prof. dr hab. Renaty Przybylskiej (UJ) pt. Sygnały metaforyczności w tekście użytkowym - na przykładzie metaforyki sportowej
12.12.2022
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr hab. Mirosławy Sagan-Bielawy, prof. UJ pt. Z badań nad nazwami regionów (nazwy GALICJA i MAŁOPOLSKA w okresie międzywojennym)
12.12.2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
Zachęcam gorąco do składania tekstów do redagowanego przeze mnie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych
21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
21.12.2021
Nowy wykaz czasopism naukowych
1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmieniony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
01.12.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Brzezowskiej-Borcz (9 XI 2022)
Stylistyczne środki wyrazu w reportażach radiowych
09.11.2022
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Łydki (9 XI 2022)
Idiolekty bohaterek w wybranych dziełach Margaret Atwood i Alice Munro w przekładzie na język hiszpański i polski
09.11.2022
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Paluch (27 X 2022)
„Антропонимы в постмодернистском тексте — лингвотранслатологический аспект (на материале повести Владимира Сорокина „День опричника” и ее польского перевода)” (Antroponimy w tekście postmodernistycznym — aspekt lingwotranslatologiczny (na materiale opowieści Władimira Sorokina „Dzień oprycznika” i jej polskiego przekładu)
27.10.2022

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron