Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Wręczenie powołań przewodniczącym Rad Dyscyplin na UJ
27 września Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczył powołania przewodniczącym Rad Dyscyplin na UJ
27.09.2019

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Wolanin (17 XII 2019 r.)
The dynamism of critical cultural awareness: An empirical project based on reflective tasks and English philology students’ journals (Dynamika krytycznej świadomości kulturowej: projekt empiryczny oparty na zadaniach refleksyjnych i dzienniczkach studentów filologii angielskiej)
17.12.2019
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Any Jurin (17 X 2019 r.)
Frazeologia śmierci. Studium porównawcze chorwacko-polskie
17.10.2019
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Przemysława Tomanka (10 X 2019 r.)
Publicystyka polityczna Dmytra Doncowa z lat 1910 - 1944 w świetle politolingwistyki
10.10.2019

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)
Nowoczesne technologie w warsztacie językoznawcy
22.01.2020
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
Komisja Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe poświęcone pamięci prof. dr hab. Aleksandry Cieślikowej
22.01.2020
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr hab. Agaty Kwaśnickiej-Janowicz pt. Problemy opisu zapożyczeń językowych w aspekcie diachronicznym
29.01.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe
Język polski - między tradycją a współczesnością
Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego pragnie uczcić jubileusz 100-lecia swojego istnienia konferencją naukową zatytułowaną "Język polski - między tradycją a współczesnością"
16.04.2020 - 18.04.2020
Słowiańska frazeologia gwarowa II
Katedra Historii Języka i Dialektologii WP UJ, Komisja Frazeologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN zapraszają na konferencję
11.10.2019 - 12.10.2019