Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe

Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr Julii Dudy pt. Pokolenie Z i urbanonimia – opinia społeczna w sprawie stosowności nazw ulic.
więcej o Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat prof. Vítězslava Vilímka (Uniwersytet Ostrawski) pt. Najnowsze czeskie badania gestów w kontekście języka i medycyny
więcej o Zebranie Katedry Teorii Komunikacji (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

więcej o Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat prof. dr hab. Renaty Przybylskiej pt. Kukiełka w gwarach i w dawnej tradycji ludowej
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat prof. dr. hab. Józefa Kąsia pt. Terminologia rolnicza w gwarach Małopolski południowej w ujęciu dialektologicznym i etnograficznym. Nazwy części pługa i koleśnicy
więcej o Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

W programie referat dr. R. Kregždysa (Instytut Badań nad Kulturą Litewską w Wilnie) pt. Cechy i zawartość Słownika polonizmów w języku litewskim
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

więcej o Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr hab. Agnieszki Sieradzkiej-Mruk, prof. UJ pt. Droga krzyżowa wobec wojny i epidemii.
więcej o Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
Seminarium Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

Seminarium Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

więcej o Seminarium Polskiego Towarzystwa Onomastycznego
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr. hab. Włodzimierza Wysoczańskiego, prof. UWr pt. Pomocnicy w przedstawieniu gwarowym
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)