Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe

Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

W programie referat dr hab. Agnieszki Sieradzkiej-Mruk, prof. UJ pt. Oficjalność i nieoficjalność w polskim współczesnym dyskursie religijnym (na przykładzie nabożeństwa drogi krzyżowej)
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

więcej o Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr hab. Kingi Tutak, prof. UJ pt. Interpunkcja jako ujednostajniona sztuka literacka – o traktatach interpunkcyjnych XIX i XX w.
więcej o Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

W programie referat dr. hab. Wiesława T. Stefańczyka, prof. UJ pt. Dialekty, etnolekty czy języki? Rzecz o Saamach (Lapończykach)
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN
Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat dr hab. Agnieszki Sieradzkiej-Mruk, prof. UJ pt. Aspekt poznawczy gatunku drogi krzyżowej w Polsce
więcej o Zebranie Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Wydział Polonistyki UJ)
Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

więcej o Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr Julii Dudy pt. Zagadnienie klasyfikacji nazw ulic w ujęciu synchronicznym (na przykładzie Krakowa)
więcej o Zebranie Katedry Historii Języka i Dialektologii (Wydział Polonistyki UJ)
Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

W programie referat prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej (UJD) pt. Wielość współczesnych gwar śląskich
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

W programie referat prof. dra hab. Macieja Edera (IJP PAN) pt. Idiolekt w świetle badań kwantytatywnych
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN

W programie referat dr hab. Heleny Grocholi-Szczepanek, prof. IJP PAN i dr. hab. Rafała L. Górskiego, prof. IJP PAN pt. Socjolingwistyczne obserwacje o zanikaniu wybranych odrębności mowy mieszkańców wsi
więcej o Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN