Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Grant dla dr Ilony Kulak
Z przyjemnością informujemy, że dr Ilona Kulak z Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki Wydziału Polonistyki UJ otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w 8. edycji konkursu MINIATURA.
Zagadkowy Wowodnik, czyli o współczesnym badaniu potencjalnie dawnych nazw geograficznych pozbawionych dokumentacji historycznej
Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki UJ zaprasza na referat, który wygłoszą prof. Zbigniew Babik i Jakub Łukasik. Wykład odbędzie się 23 maja (czwartek) o godz. 18.00 w sali 0.3 (na parterze) w Małym Paderevianum.
23.05.2024
Odszedł Profesor Władysław Miodunka
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 kwietnia 2024 r., w wieku 79 lat, zmarł prof. dr hab. Władysław Miodunka, wybitny językoznawca, pionier glottodydaktyki polonistycznej, współtwórca systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.
24.04.2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty
Komunikat w/s wyznaczenia terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej
Dotyczy osób, które wszczęły przewody doktorskie na gruncie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
08.11.2023
Konkursy na stanowiska stypendysty w projekcie badawczym
Kierownik projektu badawczego pt. Izomorfizm w elipsie: wyzwania opuszczania przyimków, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, ogłasza dwa konkursy na stanowiska stypendysty na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (z możliwością pracy zdalnej).
13.08.2023
MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych
21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
21.12.2021

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
W programie referat dr hab. Renaty Burej, prof. UJ pt. Górnołużycka leksyka z niemieckimi objaśnieniami nawiasowymi
22.05.2024
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr Beaty Ziajki pt. Nowa rzeczywistość w nowych przezwiskach ludowych (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców gminy Babice w powiecie chrzanowskim).
22.05.2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elizy Illukiewicz (12 IV 2024)
„Język polski jako język A w kształceniu tłumaczy. Samoświadomość językowa studentów i tłumaczy”
12.04.2024
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Gwangseoka Kima (28 III 2024)
„Gatunek komentarza redakcyjnego (shasetsu/sasŏl) w prasie japońskiej oraz koreańskiej. Wschodnioazjatycka pragmatyka komunikacji w narracji publicystycznej”
28.03.2024
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Kyrc-Suchodoły (24 I 2024)
„Kompetencja komunikacyjna dzieci dwujęzycznych u progu dojrzałości szkolnej. Ku standardom postępowania diagnostycznego w polskim systemie oświaty”
24.01.2024

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron