Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Sandry Strugały (20 IV 2022)

"Il volgarizzamento padovano del Thesaurus pauperum conservato nel ms. Ham 514 della Biblioteca Statale di Berlino: edizione critica, commento linguistico e glossario".

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kamili Cogan (23 II 2022)

„Productivity of ablaut in Mercian glossaries” (Produktywność ablautu w glosariuszach mercyjskich)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Dudek (17 XI 2021)

Język i tożsamość - problemy mikronarodów słowiańskich na przykładzie baczkich Bunjewców

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Piotra Mirochy (27 X 2021)

Pojęcie Europy i jego profile w chorwackich i serbskich dyskursach medialnych po 2007 roku

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Seweryn (20 X 2021)

„Революция в антропонимии. Новые имена советской эпохи первой половины 20-х годов ХХ века” (Rewolucja w antroponimii. Nowe imiona okresu radzieckiego pierwszej połowy lat dwudziestych XX wieku).

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Sucharskiej (15 X 2021)

Metaforyczne konceptualizacje języka w wybranych pracach polskich językoznawców pierwszej połowy XX wieku

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kamili Midor (13 X 2021)

„Cultural differences in conceptualization of loss and grief as expressed by Americans and Poles. A comparative analysis” (Różnice kulturowe w konceptualizowaniu straty i żałoby u Amerykanów i Polaków. Analiza porównawcza)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Pawliny (13 X 2021)

Od sułtańskiej mehterhane do filharmonii narodowej. Terminologia muzyczna w leksykografii osmańsko-tureckiej i tureckiej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Soni Gembalczyk (22 IX 2021)

Niewerbalne środki wyrażania negacji i potwierdzenia towarzyszące mowie.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Ryszarda Kurpiela (15 IX 2021)

„Manifestations of Globality and Glocality: The Language of YouTube Gaming Videos in American English, Italian and Polish” (Przejawy globalności i glokalności – język anglojęzycznych, polskojęzycznych i włoskojęzycznych filmów z grami na YouTube)