Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mao Rui (12 X 2022)

Data: 12.10.2022
Czas rozpoczęcia: 9:00
Miejsce: MS Teams

Kompetencja językowa w języku polskim Chińczyków zdających egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w latach 2007-2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mao Rui zatytułowanej „Kompetencja językowa w języku polskim Chińczyków zdających egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w latach 2007-2011” odbędzie się zdalnie 12 października 2022 r. o godz. 9:00.

Promotor: prof. dr hab. Władysław Miodunka; promotor pomocniczy: dr Adriana Prizel-Kania.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Anna Dąbrowska (UWr),
  • prof. dr hab. Jolanta Tambor (UŚ).

Komisja: dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ – przewodnicząca, prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa – wiceprzewodnicząca, prof. dr hab. Władysław Miodunka – promotor, prof. dr hab. Anna Dąbrowska (UWr) - recenzent, prof. dr hab. Jolanta Tambor (UŚ) - recenzent, prof. dr hab. Maciej Rakdr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJdr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJdr hab. Anna Seretny, prof. UJdr hab. Wiesław Stefańczyk, prof. UJ, dr hab. Przemysław Turek, prof. UJdr hab. Ewa Zajdler, prof. UJdr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ - sekretarz, dr Adriana Prizel-Kania - promotor pomocniczy.

Rozprawa znajduje się do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22.

Osoby chcące uczestniczyć w publicznej obronie mogą to zrobić za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Pliki do pobrania
pdf
Autoreferat mgr Mao Rui
pdf
Recenzja prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej
pdf
Recenzja prof. dr hab. Jolanty Tambor
pdf
Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Mao Rui