Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista projektów badawczych

 1. (Re)konstruowanie Biblii karaimskiej. Nowe metody badań nad rękopisami biblijnymi jako źródłami wiedzy o wczesnej historii języka karaimskiego [(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language].
  Kierownik projektu: dr Michał Németh
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-02-01
  Termin zakończenia: 2024-01-31
  Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie)
 2. Adwerbializacja kwantyfikatorów nominalnych w języku angielskim, szwedzkim i polskim.
  Kierownik projektu: mgr Damian Herda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020
  Termin zakończenia: 2023
  PRELUDIUM; edycja 17
 3. Teoria wariancji językowej w świetle realizacji cech osoby, liczby i rodzaju podmiotu w gramatyce polskiej, kaszubskiej i śląskiej.
  Kierownik projektu: dr Marta Ruda
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-10-31
  Termin zakończenia: 2022-10-31
  SONATA; edycja 14
 4. Tłumaczenie na język niderlandzki i publikacja w holenderskim wydawnictwie naukowym Primavera Pers książki dra hab. Piotra Oczki pt. Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji (Kraków 2013, 781 s.).
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-11
  Termin zakończenia: 2020-10-10
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 83
 5. Od Piemontu po Guardia Piemontese: lingwistyczny opis guardiol, zagrożonego wariantu języka oksytańskiego w Kalabrii (From Piemonte to Guardia Piemontese: a linguistic description of Guardiol, a unique variety of Occitan).
  Kierownik projektu: dr Bart Jacobs
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-03
  Termin zakończenia: 2020-10-02
  SONATA; edycja 10
 6. Zagadki matematyczne jako rozrywka elit renesansowych we Florencji. Edycja i studium językowe traktatu Giuochi mathematici autorstwa Piera da Filicaia.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Sosnowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-02-06
  Termin zakończenia: 2020-02-05
  OPUS; edycja 11
 7. Kultura romańska w Polsce (od średniowiecza do końa XVIII wieku) na podstawie kolekcji rękopisów francuskich i włoskich w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Sosnowski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-07-07
  Termin zakończenia: 2019-12-06
  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 82
 8. Stypendium dla wybitnego młodego naukowca.
  Kierownik projektu: dr Przemysław Dębowiak
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-27
  Termin zakończenia: 2019-11-30
  Inny program (Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców)
 9. Na Przykopie i Zaborku. Mikrotoponimia gminy Rzewnie
  Opiekun merytoryczny: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ, koordynatorzy: mgr Anna Skrzecz, mgr Olga Radziszewska (studentka Szkoły Doktorskiej UJ), wykonawcy: Paulina Karpeta (studentka Szkoły Doktorskiej UJ), Monika Michna, Agnieszka Wziątek, Monika Brytan, Lidia Kamińska i Jakub Skałka
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-05-20
  Termin zakończenia: 2019-10-14
  Projekt Narodowego Centrum Kultury realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Rzewniu i Wydział Polonistyki UJ
 10. Rozwój fonologiczny dwujęzycznych dzieci przedszkolnych mówiących po polsku i po ukraińsku oraz ich jednojęzycznych rówieśników. Badania porównawcze.
  Kierownik projektu: dr hab. Robert Dębski
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-07-13
  Termin zakończenia: 2019-10-12
  OPUS; edycja 14
 11. Transfer kulturemów w audiodeskrypcji.
  Kierownik projektu: Anna Magdalena Jankowska
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-09-01
  Termin zakończenia: 2019-08-31
  Mobilność Plus; konkurs 4
 12. Najstarszy znany przekład ksiąg Starego Testamentu na język Karaimów polskich. Edycja krytyczna rękopisu Tory z 1720 r.
  Kierownik projektu: dr Michał Németh
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-02-01
  Termin zakończenia: 2019-07-31
  OPUS; edycja 9