Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

lipiec 2021

20210705
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Stachowski

Data: 05.07.2021

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 2 lipca 2021 zmarł w Krakowie w wieku 91 lat prof. dr hab. Stanisław Stachowski, wybitny językoznawca, slawista i turkolog, wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Filologii Orientalnej UJ w latach 1991-1994.

Pracę naukową rozpoczął w roku 1956, gdy został zatrudniony w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Doktorat uzyskał w roku 1967 na podstawie rozprawy o języku górnołużyckim w De originibus Sorabicae Abrahama Frencla. Praca doktorska była jego czwartą książką. W roku 1973 opublikował rozprawę habilitacyjną, dotyczącą fonetyki zapożyczeń osmańsko-tureckich w języku serbsko-chorwackim. W następnym roku przeszedł do Zakładu Turkologii w Instytucie Filologii Orientalnej UJ. W roku 1983 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1992 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Jest autorem 20 książek naukowych.

Był członkiem kilku komisji naukowych PAN oraz Societas Uralo-Altaica z siedzibą w Hamburgu. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopism Folia Orientalia i Prace Językoznawcze. Zeszyty Naukowe UJ. Założył także międzynarodową turkologiczną serię wydawniczą Studia Turcologica Cracoviensia.