Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221213

Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Data: 13.12.2022
Czas rozpoczęcia: 18.00
Miejsce: Wydział Polonistyki UJ/platforma Zoom
Organizator: Oddział Krakowski TMJP
Zebranie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zaprasza na zebranie Oddziału Krakowskiego, które odbędzie się we wtorek, 13 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 w sali 42 budynku Wydziału Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 16. 

Plan zebrania

1. Odczyt dr Hanny Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie) pt. Olga Tokarczuk w Niemczech – prasa, przekłady, „Księgi Jakubowe” (część hybrydowa, otwarta dla wszystkich zainteresowanych i transmitowana na platformie ZOOM, godz. 18.00).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Krakowskiego TMJP (część zamknięta, tylko dla członkow TMJP Oddziału Krakowskiego, sala 42, godz. 19.15).

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania. 
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w kadencji 2020–2022. 
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
  5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
  6. Wybór komisji skrutacyjnej. 
  7. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję 2023–2025. 
  8. Wolne wnioski.

Osoby, które chciałyby uzyskać link do zebrania, proszone są o kontakt z prof. Maciejem Rakiem (maciej.rak@uj.edu.pl).

         

Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego TMJP

                               Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa