Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201021

Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

Data: 21.10.2020
Czas rozpoczęcia: 13.00
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)

W programie referat mgr Ewy Kubusiak pt. Socjolekt przestępczy w trylogii złodziejskiej Sergiusza Piaseckiego

Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ) serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie, które odbędzie się 21 października 2020 r. o godz. 13.00 w sali nr 18 przy ul. Gołębiej 20.

 

Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego

dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

 

Uczestnictwo w zebraniu będzie także możliwe za pośrednictwem platformy Microsoft Teams po aktywacji linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1601824155871?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22cc269b5d-61ac-4cf1-a20a-9d9c3ca455cd%22%7d