Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliografia dialektologii polskiej (od roku 1986 do 1995 włącznie wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie)

Bibliografia dialektologii polskiej (od roku 1986 do 1995 włącznie wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie)

Redakcja: Agata Kwaśnicka-Janowicz, Anna Piechnik, Janusz Strutyński

Bibliografia dialektologii polskiej (od roku 1986 do 1995 włącznie wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie), pod red. Agaty Kwaśnickiej-Janowicz, Anny Piechnik i Janusza Strutyńskiego, opr. Artur Czesak, Józef Kąś, Halina Kurek, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Anna Piechnik, Maciej Rak, Mirosława Sagan-Bielawa, Agnieszka Sieradzka-Mruk, Janusz Strutyński, Beata Szlachetka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.

Opublikowany właśnie tom stanowi kontynuację Bibliografii dialektologii polskiej wydawanej od roku 1981 do 1990 przez zespół redakcyjny pod kierownictwem prof. Janusza Strutyńskiego w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czwarty tom Bibliografii dotyczy okresu od roku 1986 do 1995 włącznie z uzupełnieniami za lata poprzednie.

Tom obejmuje 6447 numerowanych pozycji hasłowych z podziałem na 11 działów tematycznych: 1. Bibliografie. 2. Generalia. 3. Materiały. 4. Słownictwo i frazeologia. 5. Fonetyka i fonologia. 6. Fleksja. 7. Słowotwórstwo. 8. Składnia. 9. Stosunek dialektów do innych systemów językowych. 10. Dialektologia historyczna. 11. Recenzje wydawnictw ciągłych i opracowań zbiorowych.

Publikacja ma formę cyfrowej bazy danych ze spisem treści w postaci aktywnych hiperłączy, pozwalających na wygodnie wyszukiwanie treści. Plik w otwartym dostępie jest do pobrania ze strony Wydawnictwa UJ: https://wuj.pl/ksiazka/bibliografia-dialektologii-polskiej#otwarty-dostep