Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220525

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Marzec (25 V 2022)

Data: 25.05.2022
Czas rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: MS Teams

Znajomość języka polskiego kandydatów włoskich zdających egzaminy certyfikatowe w latach 2004-2015 (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pisania)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Marzec zatytułowanej „Znajomość języka polskiego kandydatów włoskich zdających egzaminy certyfikatowe w latach 2004-2015 (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pisania)” odbędzie się zdalnie 25 maja 2022 r. o godz. 10:00.

Promotor: prof. dr hab. Władysław Miodunka; promotor pomocniczy: dr Małgorzata Banach.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Przemysław Gębal (UW),
  • dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. UŁ.

Komisja: prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa - przewodnicząca, prof. dr hab. Halina Kurek - wiceprzewodnicząca, prof. dr hab. Przemysław Gębal - recenzent, dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. UŁ - recenzent, prof. dr hab. Władysław Miodunka - promotor,
dr hab. Robert Dębski, dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ, dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ, dr hab. Maciej Rak, prof. UJ, dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa, prof. UJ - sekretarz, dr hab. Anna Seretny, prof. UJ, dr hab. Wiesław Stefańczyk, prof. UJ, dr hab. Przemysław Turek, prof. UJ, dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ, dr Małgorzata Banach - promotor pomocniczy (bez udziału w głosowaniu).

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

Osoby chcące uczestniczyć w publicznej obronie mogą to zrobić za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Pliki do pobrania
pdf
Autoreferat mgr Urszuli Marzec
pdf
Recenzja prof. dra hab. Przemysława Gębala
pdf
Recenzja dr hab. Grażyny Zarzyckiej, prof. UŁ
pdf
Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Urszuli Marzec