Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220427

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Pietrzaka (27 IV 2022)

Data: 27.04.2022
Czas rozpoczęcia: 13:00
Miejsce: MS Teams

The Concept of Honor in the Language of Early Arabic Poetry - a Cultural Linguistic Study (Pojęcie honoru w języku poezji staroarabskiej - studium kulturowo-lingwistyczne)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Pietrzaka zatytułowanej „The Concept of Honor in the Language of Early Arabic Poetry - a Cultural Linguistic Study” (Pojęcie honoru w języku poezji staroarabskiej - studium kulturowo-lingwistyczne) odbędzie się zdalnie 27 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00.

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Górska.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Janusz Danecki (UW),
  • prof. dr hab. Marek Dziekan (UŁ).

Komisja: prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa - przewodnicząca, prof. dr hab. Halina Kurek - wiceprzewodnicząca, prof. dr hab. Elżbieta Górska - promotor, prof. dr hab. Janusz Danecki - recenzent, prof. dr hab. Marek Dziekan - recenzent, dr hab. Przemysław Turek - sekretarz, dr hab. Iwona Król, dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ, dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ, dr hab. Anna Piechnik, prof. UJ, dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ, prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

Osoby chcące uczestniczyć w publicznej obronie mogą to zrobić za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Pliki do pobrania
pdf
Autoreferat mgra Bartosza Pietrzaka
pdf
Recenzja prof. dra hab. Janusza Daneckiego
pdf
Recenzja prof. dra hab. Marka Dziekana
pdf
Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgra Bartosza Pietrzaka