Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220420

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Janas (20 IV 2022)

Data: 20.04.2022
Czas rozpoczęcia: 13:00

„Фонетика восточнославянских языков XVI-XVII вв. в зеркале латинской графики" (Fonetyka języków wschodniosłowiańskich XVI-XVII w. w zwierciadle grafiki łacińskiej)

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Janas zatytułowanej „Фонетика восточнославянских языков XVI-XVII вв. в зеркале латинской графики" (Fonetyka języków wschodniosłowiańskich XVI-XVII w. w zwierciadle grafiki łacińskiej) odbędzie się zdalnie 20 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00.

Promotor: dr hab. Władimir Miakiszew, prof. UJ.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku),
  • dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP.

Komisja: prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa – przewodnicząca, prof. dr hab. Halina Kurek - wiceprzewodnicząca, prof. dr hab. Lilia Citko, dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP, dr hab. Władimir Miakiszew, prof. UJ, prof. dr hab. Józef Kąś, dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ, dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ, dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ, dr hab. Elzbieta Solak - sekretarz.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

Osoby chcące uczestniczyć w publicznej obronie mogą to zrobić za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Pliki do pobrania
pdf
Autoreferat mgr Magdaleny Janas
pdf
Recenzja prof. dr hab. Lilii Citko
pdf
Recenzja dra hab. Bogumiła Ostrowskiego, prof. UP
pdf
Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Magdaleny Janas