Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Jubileusz profesor Haliny Kurek
Z przyjemnością informujemy, że 17 czerwca br. w Auli Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość wręczenia prof. Halinie Kurek, przewodniczącej Rady Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2019-2022, srebrnego medalu Plus ratio quam vis.
Typologia konstrukcji ułamkowych w językach turkijskich
Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki UJ zaprasza na wykład "Typologia konstrukcji ułamkowych w językach turkijskich", który wygłosi p. Jakub Łukasik.
13.06.2024
Zagadkowy Wowodnik, czyli o współczesnym badaniu potencjalnie dawnych nazw geograficznych pozbawionych dokumentacji historycznej
Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki UJ zaprasza na referat, który wygłoszą prof. Zbigniew Babik i Jakub Łukasik. Wykład odbędzie się 23 maja (czwartek) o godz. 18.00 w sali 0.3 (na parterze) w Małym Paderevianum.
23.05.2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty
Komunikat w/s wyznaczenia terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej
Dotyczy osób, które wszczęły przewody doktorskie na gruncie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
08.11.2023
Konkursy na stanowiska stypendysty w projekcie badawczym
Kierownik projektu badawczego pt. Izomorfizm w elipsie: wyzwania opuszczania przyimków, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, ogłasza dwa konkursy na stanowiska stypendysty na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (z możliwością pracy zdalnej).
13.08.2023
MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych
21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
21.12.2021

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
W programie referat prof. dr hab. Ewy Młynarczyk (UKEN) pt. Nazwy krakowskich organizacji charytatywnych z okresu II Rzeczpospolitej jako obiekt badań językowych. Rekonesans
26.06.2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Yumeko Kawamoto (1 VII 2024)
„Formy zwracania się do innych we współczesnej polszczyźnie. Studium socjolingwistyczne”
01.07.2024
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elizy Illukiewicz (12 IV 2024)
„Język polski jako język A w kształceniu tłumaczy. Samoświadomość językowa studentów i tłumaczy”
12.04.2024
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Gwangseoka Kima (28 III 2024)
„Gatunek komentarza redakcyjnego (shasetsu/sasŏl) w prasie japońskiej oraz koreańskiej. Wschodnioazjatycka pragmatyka komunikacji w narracji publicystycznej”
28.03.2024

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron