Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Renata Przybylska członkinią Rady Języka Polskiego
Miło nam poinformować, że pani profesor Renata Przybylska, członkini Rady Dyscypliny Językoznawstwo na UJ, została 24 marca 2023 roku uroczyście powołana w skład Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kolejną kadencję.
24.03.2023
Członkowie Dyscypliny Językoznawstwo na UJ w Radzie Naukowej IJP PAN
Miło nam poinformować, że Państwo Profesorowie: Halina Kurek, Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Renata Przybylska, Jadwiga Waniakowa i Hubert Wolanin z dyscypliny językoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim zostali wybrani do Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 15 marca br.
15.03.2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie
W programie referat dr hab. Agnieszki Sieradzkiej-Mruk, prof. UJ pt. Oficjalność i nieoficjalność w polskim współczesnym dyskursie religijnym (na przykładzie nabożeństwa drogi krzyżowej)
29.03.2023
Zebranie Katedry Współczesnego Języka Polskiego (Wydział Polonistyki UJ)
W programie referat dr hab. Kingi Tutak, prof. UJ pt. Interpunkcja jako ujednostajniona sztuka literacka – o traktatach interpunkcyjnych XIX i XX w.
22.03.2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
Zachęcam gorąco do składania tekstów do redagowanego przeze mnie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych
21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
21.12.2021
Nowy wykaz czasopism naukowych
1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmieniony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
01.12.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Sebastiana Wielosza (3 III 2023)
Aspekt w języku chińskim: analiza gramemów i semów aspektowych
03.03.2023
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Rafała Mazura (25 I 2023)
Obraz Kościoła katolickiego w polskiej prasie komunistycznej w latach 1945-1956
25.01.2023
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Radosława Kanarkowskiego (12 I 2023)
„Historical - comparative studies on numerals in Daghestanian languages. Cardinal numerals” (Studia historyczno-porównawcze nad liczebnikami w językach dagestańskich. Liczebniki główne)
12.01.2023

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety