Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności
Połabska dyftongizacja samogłosek wysokich
Instytut Językoznawstwa. Przekładoznawstwa i Hungarystyki UJ zaprasza na referat dra Pawła Janczulewicza pt. "Połabska dyftongizacja samogłosek wysokich". Wykład odbędzie się 29 lutego o godz. 18.00 w sali 1.4. w Małym Paderevianum.
29.02.2024
Nowy wykaz czasopism naukowych w 2024
Minister Nauki Dariusz Wieczorek ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
05.01.2024
Bardzo serdecznie gratulujemy prof. Maciejowi Rakowi
Z radością informujemy, że prof. dr hab. Maciej Rak został powołany na eksperta zagranicznego oceniającego osiągnięcia naukowe Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
07.11.2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty
Komunikat w/s wyznaczenia terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej
Dotyczy osób, które wszczęły przewody doktorskie na gruncie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
08.11.2023
Konkursy na stanowiska stypendysty w projekcie badawczym
Kierownik projektu badawczego pt. Izomorfizm w elipsie: wyzwania opuszczania przyimków, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, ogłasza dwa konkursy na stanowiska stypendysty na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (z możliwością pracy zdalnej).
13.08.2023
MEiN opublikował zmiany w wykazie czasopism naukowych
21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
21.12.2021

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zebrania naukowe
Posiedzenie naukowe Komisji Dialektologicznej KJ PAN
W programie referat prof. dr hab. Haliny Pelcowej (UMCS) pt. Słownictwo gwarowe jako wyznacznik dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionu lubelskiego (na materiale Słownika gwar Lubelszczyzny).
15.02.2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kukulak (24 I 2024)
„Nagłówek telewizyjny (pasek) jako środek retoryczny w przekazie audiowizualnym”
24.01.2024
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Kyrc-Suchodoły (24 I 2024)
„Kompetencja komunikacyjna dzieci dwujęzycznych u progu dojrzałości szkolnej. Ku standardom postępowania diagnostycznego w polskim systemie oświaty”
24.01.2024
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Tomasza Moździerza (15 I 2024)
„Tempo czytania ze zrozumieniem w języku polskim jako rodzimym i obcym - studium porównawcze”
15.01.2024

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron