Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210922

Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej

Data: 22.09.2021 - 24.09.2021
Organizator: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
Kontakt: mkjkp@usz.edu.pl
Witryna internetowa: https://mkjkp.usz.edu.pl/
Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dn. 22–24 września 2021 r.

Zaproszenie jest skierowane do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, medioznawców, socjologów, tłumaczy i innych zainteresowanych osób zajmujących się językiem i kulturą polską.

Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka i kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych zajmujących się polszczyzną.

 

Proponowana tematyka wystąpień:

– synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny,

– obraz Polski i Polaków w mediach polskich i zagranicznych,

– spuścizna emigrantów polskich i jej recepcja w Polsce i na świecie,

– udział Polaków w kulturze światowej, międzynarodowy dorobek Polaków,

– język literatury pięknej w perspektywie dawnej i współczesnej,

– recepcja dawnej i współczesnej literatury polskiej na świecie,

– tłumaczenie literatury polskiej na języki obce i literatury obcej na język polski,

– nauczanie języka polskiego za granicą i język polski jako obcy w Polsce,

– działalność organizacji polonijnych,

– propozycje własne, które będą wpisywać się w obszar badań nad polszczyzną i kulturą polską.

 

Języki konferencji: polski, angielski

Termin przesyłania abstraktów: do 31 maja 2021 roku

Zgłoszenie powinno obejmować: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko autora, dane reprezentowanej instytucji, dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), abstrakt. Zgłoszenie należy przesłać pod adres e-mailowy organizatorów: mkjkp@usz.edu.pl.

Abstrakty zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.

Akceptacja tematów wystąpień: do 11 czerwca 2021 roku

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

 

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Adrianna Seniów, prof. US (Instytut Językoznawstwa US) – przewodnicząca
Dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US (Instytut Językoznawstwa US)
Dr Agnieszka Szlachta (Instytut Językoznawstwa US)
Dr Nina Pielacińska (Instytut Literatury i Nowych Mediów US)
Dr Dorota Orsson (Instytut Językoznawstwa US)