Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu w 2023 roku

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 2 - CALL FOR PAPERS

Komitet Słowianoznawstwa PAN uprzejmie informuje, że rozpoczyna się formowanie polskiej delegacji na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów, który odbędzie się w Paryżu w dniach od 28 sierpnia do 1 września 2023 roku. Polska delegacja, biorąca udział w posiedzeniach poszczególnych sekcji tematycznych, będzie się składać z 55 osób. Wnioski osób zainteresowanych udziałem w kongresie w tej formie będą rozpatrywane przez dwie Komisje Komitetu Słowianoznawstwa PAN: Językoznawczą i Literaturoznawczo-Kulturoznawczą.

Wnioski, zgodnie z reprezentowaną dyscypliną badawczą, należy kierować do przewodniczących Komisji:

Zgłoszenia należy przesłać nie później niż do 15 września 2021 roku.

Teksty zakwalifikowane do programu Kongresu w części tematycznej zostaną opublikowane w księdze kongresowej polskiej delegacji (sfinansowanej przez PAN), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 14., Prace na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu 2023, odpowiednio w tomie pierwszym, językoznawczym lub w drugim, literaturoznawczo-kulturoznawczym.

Program Kongresu, wyznaczający projektowaną problematykę i tematykę obrad w podziale na sekcje tematyczne, jest zamieszczony na stronie organizatorów Międzynarodowego Kongresu Slawistów.

Na stronie Kongresu mks-paris.sciencesconf.org podano również szczegółowe informacje dotyczące wszystkich form udziału w kongresie: wystąpień w ramach sekcji tematycznych, bloków tematycznych, posterów, okrągłych stołów.

Informujemy, że ani Międzynarodowy Komitet Slawistów, ani Komitet Słowianoznawstwa PAN nie ponoszą żadnych kosztów finansowych udziału w Kongresie.

Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN
/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Ogłoszenie nr 3 - CALL FOR POSTERS

Komitet Słowianoznawstwa PAN uprzejmie informuje, że zgodnie z ustaleniami Międzynarodowego Komitetu Slawistów, jedną z form udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu (28 sierpnia – 1 września 2023 r.) jest prezentacja posteru. Jest ona przeznaczona dla młodszych pracowników naukowych: magistrantów i asystentów/doktorantów.

Każdy autor/autorka posteru będzie miał/miała możliwość jego prezentacji w trakcie kongresu w sesji posterowej (do 3 minut). Kwalifikację zgłoszeń przeprowadzają komitety narodowe, a więc dla posterów autorów/autorek z Polski – Komitet Słowianoznawstwa PAN.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w Kongresie w tej formie, proszone są o składanie propozycji wystąpień. Będą one rozpatrywane przez dwie Komisje Komitetu Słowianoznawstwa PAN: Językoznawczą i Literaturoznawczo-Kulturoznawczą.

Wnioski, zgodnie z reprezentowaną dyscypliną badawczą, należy kierować do przewodniczących Komisji:

Zgłoszenia należy przesłać nie później niż do 31 grudnia 2021 roku.

Wszelkie informacje dotyczące Kongresu można znaleźć na stronie Kongresu: mks-paris.sciencesconf.org.

Informujemy, że ani Międzynarodowy Komitet Slawistów, ani Komitet Słowianoznawstwa PAN nie ponoszą żadnych kosztów finansowych udziału w Kongresie.

Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN
/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Pliki do pobrania
docx
Kwestionariusz zgłoszenia wystąpienia
docx
Kwestionariusz zgłoszenia posteru