Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210409

Sympozjum PRZYPOMNIENIA i INSPIRACJE (Prof. Krystyna Pisarkowa)

Data: 09.04.2021
Czas rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: platforma Zoom

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ,

Katedra Historii Języka i Dialektologii,

Katedra Współczesnego Języka Polskiego
oraz
Redakcja „LingVariów”
mają zaszczyt zaprosić

na IV sympozjum
PRZYPOMNIENIA I INSPIRACJE

PROF. KRYSTYNA PISARKOWA (19322010),

które odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

9 kwietnia 2021 r.

 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w sympozjum, proszone są o kontakt z dr. hab. Maciejem Rakiem, prof. UJ (maciej.rak@uj.edu.pl) do 19 marca 2021 r.

Program

Prowadzenie: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ  
 
10.00 dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ, Dziekan Wydziału Polonistyki: Otwarcie sympozjum 
 
10.15–10.45 dr hab. Krystyna Kowalik, prof. IJP PAN, Język i językoznawstwo według Krystyny Pisarkowej
 
10.45–11.15 prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS), Krystyny Pisarkowej odkrywanie Malinowskiego
 
11.15–11.45 dr hab. Agnieszka Słoboda, prof. UAM, Historia składni języka polskiego K. Pisarkowej – świadectwo zmiany i dzieło otwarte
 
11.45–12.15 dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ, O płynności granicy między strukturą składniową i stylistyczną a działaniem językowym – na przykładzie Rachunku sumienia jako zadania tłumacza
 
12.15–12.45 dr hab. Joanna Kubaszczyk, prof. UAM, Między wielogłosowością a (prze)milczeniem: o przekładzie wierszy Wisławy Szymborskiej
 
12.45–13.15 prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski (UP, Kraków), Życiowe przesłanie Profesor Krystyny Pisarkowej
 
13.15–13.45 prof. dr hab. Anna Tyrpa (IJP PAN), Krystyna Pisarkowa – Ta, która inspiruje 
 
13.45–14.15 Dyskusja 
 
14.15 Zamknięcie sympozjum