Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz profesor Haliny Kurek

Jubileusz profesor Haliny Kurek

Z przyjemnością informujemy, że 17 czerwca br. w Auli Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość wręczenia prof. Halinie Kurek, przewodniczącej Rady Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2019-2022, srebrnego medalu Plus ratio quam vis.

Medal ten jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jacek Popiel, uzasadniając przyznanie Pani Profesor medalu, podkreślał, że Jubilatka to badaczka, której prace (ponad 180 publikacji) wytyczają nowe szlaki w badaniach gwar i polszczyzny ogólnej w duchu socjolingwistyki i lingwistyki kulturowej. Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęciła 50 lat. Była m.in. prodziekanem (1993-1999), a następnie dziekanem Wydziału Filologicznego UJ (1999-2005), wieloletnią członkinią Senatu UJ, pierwszą przewodniczącą Rady Dyscypliny Językoznawstwo na UJ. Wydatnie przyczyniła się do utworzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydziału Polonistyki, gdzie powołała do życia własną katedrę – Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki. Kierowała też licznymi gremiami eksperckimi – polskimi i zagranicznymi.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Sikora, a uroczystość prowadził dziekan Wydziału Polonistyki, prof. Jarosław Fazan. Wręczenie medalu było połączone z jubileuszem Pani Profesor i zgromadziło ponad dwustu gości. Głos zabrały osoby szczególnie związane z pracą organizacyjną i dydaktyczną Jubilatki. Został Jej także wręczony tom jubileuszowy zatytułowany Zaczęło się wszystko od prostej mowy. Adresy okolicznościowe przedstawiły delegacje z kilkunastu uniwersytetów i jednostek naukowych. Na końcu głos zabrała Jubilatka, która opowieść o swoim życiu, połączoną z podziękowaniami dla mistrzów i współpracowników, zilustrowała archiwalnymi zdjęciami, przedstawiającymi nie tylko Jej drogę naukową, lecz także dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość uświetniły występy Chóru Akademickiego oraz Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ