Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odszedł Profesor Robert Dębski

Odszedł Profesor Robert Dębski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 kwietnia 2023 r., w wieku 63 lat, zmarł dr hab. Robert Dębski, prof. UJ, językoznawca, autorytet w dziedzinie logopedii oraz kontaktów międzyjęzykowych i dwujęzyczności, wieloletni pracownik The University of Melbourne i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pan Profesor Robert Dębski ukończył studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 r. obronił na Wydziale Filologicznym UJ rozprawę doktorską pt. Formalny opis i przetwarzanie języka polskiego i jego zastosowanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (sprawność pisania), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Miodunki. Habilitację w dyscyplinie językoznawstwo uzyskał na podstawie monografii pt. Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji (Wydział Polonistyki UJ, 2011). Ukończył także studia magisterskie z zakresu logopedii (La Trobe University, 2014).

Jego wczesne prace naukowe obejmowały zagadnienia kontaktów językowych i dwujęzyczności, a szczególnie procesów utrzymania i utraty języka polskiego za granicą, dwujęzyczności w diagnostyce i terapii logopedycznej, a także wspomaganego komputerowo uczenia się i nauczania języków. Aktualne zainteresowania badawcze Profesora dotyczyły spójności dyskursu u osób z diagnozą afazji i schizofrenii, metodologii badań naukowych w logopedii oraz etyki badań naukowych. Uzyskiwał granty naukowe prestiżowych organizacji, takich jak: Narodowe Centrum Nauki (Opus 14 2018-2019 i Opus 21 2022-2023), European Commission (Lifelong Learning Programme, 2011-2012), Australian Research Council (2000) oraz The University of Melbourne (1999-2006).

W latach 1996-2008 pracował w Australii jako Associate Professor i dyrektor Horwood Language Centre na Uniwersytecie w Melbourne. Po powrocie do Polski pełnił liczne funkcje w Uniwersytecie Jagiellońskim: dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2009-2011), kierownika Zakładu Logopedii (2020-2023) oraz wicedyrektora Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej ds. nauki (2021-2023). Był założycielem i kierownikiem kierunku studiów „Logopedia” na Wydziale Polonistyki; brał udział w pracach Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych.

Motywował swoich pracowników i studentów do ciągłego rozwoju oraz prowadzenia badań naukowych na najwyższym – światowym poziomie.